ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – VIAGGIO IN UN’ITALIA SENZA TEMPO – PORTE E FINESTRE D’ITALIA

http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/evento.html?event-id=EV1788

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=773094829433196&set=gm.713491268748192&type=1&theater

Σχετικά με Zografia Zografidou;Ζωγραφία Ζωγραφίδου

Kαθηγήτρια Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωστικό αντικείμενο Ιστορία Ιταλικής Λογοτεχνίας. Ειδικό πεδίο έρευνας Ιστορία Μεταφράσεων Ιταλικής Λογοτεχνίας. Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana della Facolta di Lettere dell'Universita' 'Aristotele' di Salonicco. Campo di ricerca: Storia della letteratura italiana. Storia delle traduzioni della letteratura italiana.
Κατηγορίες: Pagina iniziale. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.