Ερευνα

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα μου περιλαμβάνουν:

  • Χρήση πληροφορικής στη Δημοσιογραφία
  • Δημοσιογραφικοί δικτυακοί τόποι
  • Μελέτη διάδρασης δικτυακών τόπων
  • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
  • Συστήματα συνεργατικής εργασίας βασισμένα σε υπολογιστές
  • Προηγμένα συστήματα έκδοσης
  • Υποστηρικτικά συστήματα μάθησης
  • Συστήματα λογοκρισίας στο διαδίκτυο
  • Δημοσιογραφία Δεδομένων
  • Ανοικτά και συνδεδεμένα δεδομένα

Τα σχόλια έχουν κλείσει.