Βιβλία

 • Nikolaos Koumartzis, Andreas Veglis, Internet Censorship and Regulation Systems in Democracies: Emerging Research and Opportunities, authored book proposal accepted for publication in the Advances in Information Security, Privacy, and Ethics (AISPE) book series”, IGI -Global (forthcoming).
 • Andreas Veglis, συμμετοχή στη συγγραφή τριών λημμάτων στην SAGE Encyclopedia of Surveillance Security and Privacy, Sage Publications (forthcoming).

2019

 • Dimitrios Giomelakis, Andreas Veglis, Theory and Practice of Search Engine Optimization, chapter accepted for publication to Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technologies (IGI – forthcoming).
 • Andreas Veglis, Charalampos Bratsas, Data Journalism – Definition, skills, difficulties and perspectives, chapter accepted for publication to Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technologies (IGI – forthcoming).
 • Andreas Veglis, Theodora Maniou, Big data, gender and civic engagement, chapter in The International Encyclopedia of Gender, Media, and Communication (forthcoming).
 • Saridou Theodora and Veglis Andreas, «Exploring the integration of user-generated content in media organizations through participatory journalism, κεφάλαιο σε βιβλίο, έγινε δεκτό για δημοσίευση στο Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technologies, IGI.
 • Maniou, Theodora, Panagiotidis, Kosmas & Veglis, Andreas, The Politicization of Selfie Journalism: An empirical study to Parliamentary Elections, chapter in Mehdi Khosrow-Pour (Ed) Journalism and Ethics: Breakthroughs in Research and Practice, IGI, 2019, pp 579-596.
 • Dimitrios Giomelakis, Andreas Veglis, Search Engine Optimization,    Advanced Methodologies and Technologies in Network Architecture, Mobile Computing, and Data Analytics, Edited by Mehdi Khosrow-Pour, IGI 2019 DOI: 10.4018/978-1-5225-7598-6.ch132

2018

 • Katsaounidou A., Dimoulas C. & Veglis A., Cross-Media Authentication and Verification: Emerging Research and Opportunities, authored book , IGI-Global, 2018.
 • Dimitrios Giomelakis, Andreas Veglis, Search Engine Optimization,  Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth edition, Edited by Mehdi Khosrow-Pour, IGI 2018, pp. 6476-6487.
 • Andreas Veglis, Charalampos Bratsas, Data Journalism,  Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth edition, Edited by Mehdi Khosrow-Pour, IGI 2018, pp 1196-1205.
 • Dimoulas Charalampos, Veglis Andreas, Kalliris George, Semantically enhanced authoring of shared media, κεφάλαιο στην    Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth edition, Edited by Mehdi Khosrow-Pour, IGI 2018, pp. 6476-6487.

2017

 • Prodromos Monastiridis, Paraskevi Dekoulou,  Andreas Veglis,  George Tsourakas, Market Structure and Innovation Policies in Greece, Innovation Policies in the European News and Media Industry: A Comparative Study, Springer (2017).

2016

 • Lia Paschalia Spyridou, Andreas Veglis (2016). Convergence, News Production and the Changing Business of Journalism: Implications on the Democratic Role of the Newsmedia, In A. Lugmayr, & C. Dal Zotto (Eds.), Media convergence Handbook Vol. 1, pp. 131-150. Germany: Springer-Verlag. doi: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54484-2_8.
 • Veglis, A., Dimoulas, C., & Kalliris, G. (2016). Towards intelligent cross-media publishing: me-dia practices and technology convergence perspectives. In A. Lugmayr, & C. Dal Zotto (Eds.), Media convergence Handbook Vol. 1,pp 99-116. Germany: Springer-Verlag. doi: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54484-2_8
 • Χρήση Δημοσιογραφίας Δεδομένων για προβολή Περιβαλλοντικών Θεμάτων, Ανδρέας Βέγλης & Χαράλαμπος Μπράτσας, κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο  Α.Σκαμνάκης, Φ.Γαλατσοπούλου, Κ.Κεντερελίδου, Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία, εκδόσεις Ζυγός, 2016.
 •  Περιβαλλοντική Επικοινωνία με εφαρμογή σε διαδικτυακούς τόπους ΜΜΕ, Νίκος Αντωνόπουλος & Ανδρέας Βέγλης, κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο Α.Σκαμνάκης, Φ.Γαλατσοπούλου, Κ.Κεντερελίδου, Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία, εκδόσεις Ζυγός, 2016.

2015

 • Matsiola, M., Dimoulas, C. A., Kalliris, G., & Veglis, A. A. (2015). Augmenting User Interaction Experience through Embedded Multimodal Media Agents in Social Networks. In J. Sahlin (Ed.), Social Media and the Transformation of Interaction in Society (pp. 188-209). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-8556-7.ch010.
 • Spyridou, Lia-Paschalia & Veglis, Andreas, “Sustainable Online News Projects: Redefining Production Norms and Practices”, book chapter in Zvezdan Vukanovic, Angela Powers, George Tsourvakas, Paulo Faustino (2015), Redefining Disruptive Innovation. & Added Value Networks. in Media Business and Policy, Media XXI Publishing.

2014

 • Application of mobile cloud based technologies in news reporting: current trends and future perspectives Dimoulas C., Veglis A., Kalliris G. κεφάλαιο βιβλίου στο Mobile Computing over Cloud: Technologies, Services, and Applications (IGI), 2014.
 • Dimoulas Charalampos, Veglis Andreas, Kalliris George, Audiovisual hypermedia in the semantic Web, chapter για την Encyclopedia of Information Science and Technology, Third edition, Edited by Mehdi Khosrow-Pour, IGI 2014.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή της Encyclopedia of Social Media and Politics, Harvey, Kerric,(ed) SAGE Publications January 2014.
 • The Handbook of Data Journalism, European Journalism Centre and the Open Knowledge Foundation, Επιμελητής έκδοσης και συμμετοχή στην ομάδα μετάφρασης – http://data-journalism.okfn.gr/handbook/index.html, Εκδόσεις Πηγή.

2013

 • Green websites: Organizations – Portals – Newspapers – Magazines & TV, Nikos Antonopoulos, Andreas Veglis, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.

2012

 • “Journalism and Cross Media Publishing: The case of Greece” Andreas Veglis, κεφάλαιο στο The Wiley-Blackwell Handbook of Online Journalism, edited by Eugenia Siapera and Andreas Veglis, Blackwell Publishing 2012.
 • The Wiley-Blackwell Handbook of Online Journalism, edited by Eugenia Siapera and Andreas Veglis, Blackwell Publishing 2012.

2007

 • «Αθλητισμός, Κοινωνία και ΜΜΕ : Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004» συλλογή εργασιών, Εκδόσεις Παπαζήση 2007.

2006

 • The Impact of Internet on The Mass Media in Europe, συλλογή εργασιών, Abramis 2006.

2005

 • «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» επιμέλεια Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Συγκεκριμένα συνέγραψα το κεφάλαιο 25: Νέες Μορφές Ενημέρωσης.
 • «Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής & επικοινωνιών» Α.Βέγλης, Ε.Αβραάμ, Α.Πομπόρτσης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.

2004

 • «Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο» Α.Βέγλης, Α.Πομπόρτσης, Ε.Αβραάμ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.
 • Strategic’s Telecoms, IT, INTERNET & MEDIA OBSERVATORY 2004, συλλογή εργασιών, Strategic International 2004.

2002

 • Recent Advances in Computers, Computing and Communications», συλλογή εργασιών World Scientific and Engineering Society Press 2002.

2001

 • «Δημιουργία και Διαχείριση δικτυακών τόπων» Α.Βέγλης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2001.
 • «Advances in Signal Processing and Computer Technologies», συλλογή εργασιών, World Scientific and Engineering Society Press 2001.
 • «Communications World», συλλογή εργασιών, World Scientific and Engineering Society Press 2001.

2000

 • «Εφαρμογές Πληροφορικής τη Δημοσιογραφία» Τόμος II, Εκδοση Β, Α.Βέγλης, A.Καρούλης, Α.Πομπόρτσης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.
 • «Signal Processing, Communications and Computer Science», συλλογή εργασιών, World Scientific and Engineering Society Press 2000.
 • «Ασκήσεις και Τεχνικές Αυτοματισμού Γραφείου», Α.Βέγλης, Κ.Μπαρμπαργύρης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

1999

 • Recent Advances in Signal Processing, συλλογή εργασιών, World Scientific and Engineering Society Press 1999.
 • «Εφαρμογές Πληροφορικής τη Δημοσιογραφία» Τόμος I, Εκδοση Β, Α.Βέγλης, A.Καρούλης, Α.Πομπόρτσης, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999.

1998

 • «Εφαρμογές Πληροφορικής τη Δημοσιογραφία» Τόμος II, Α.Βέγλης, A.Καρούλης, Α.Πομπόρτσης, Εκδόσεις Τζιόλα, 1998.

1997

 • «Εφαρμογές Πληροφορικής τη Δημοσιογραφία» Τόμος I, Α.Βέγλης, A.Καρούλης, Α.Πομπόρτσης, Εκδόσεις Τζιόλα,1997.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.