Βιογραφικά στοιχεία

Dr. Στέλλα Συλαίου

Αρχαιολόγος, MSc in Archaeological Computing,

MA στην Μουσειολογία, PhD στην Ψηφιακή Μουσειολογία

Email: sylaiou@gmail.com

 

Σπουδές: Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο συμπλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master of Science) στην Αρχαιολογική Επιστήμη/ Πληροφορική Εφαρμοσμένη στην Αρχαιολογία (Archaeological Science, Archaeological Computing) από το Πανεπιστήμιο του Southampton, Αγγλία, μεταπτυχιακό πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Ανοικτή και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα και ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master of Arts) στη Μουσειολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Διατμηματικό Προστασία, Συντήρηση και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέρος της οποίας χρηματοδοτήθηκε από την υποτροφία Marie Curie for the Transfer of Knowledge στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Augmented Representation of Cultural Objects (ARCO) στο Graduate Centre του School of Science and Technology (Centre of VLSI and Computer Graphics, Πανεπιστήμιο του Sussex, Αγγλία).

Εργασιακή εμπειρία: Έχει εργαστεί σε μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων και ΜΚΟ.

Διδακτική εμπειρία: Από το 2009 μέχρι σήμερα δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο στα Τμήματα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης (νυν Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης) του Παν/μίου Ιωαννίνων, Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στο Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πρόγραμμα Εικαστικές Τέχνες και η Επιμέλεια Εκθέσεων στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης (νυν Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης) του Παν/μίου Ιωαννίνων (ως διδάσκουσα στο μάθημα Επιμέλεια Εκθέσεων), στο μεταπτυχιακό Επιστήμες Αγωγής του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΑΠΘ (ως διδάσκουσα στο μάθημα Πληροφορική και Πολιτισμός) και στο  πρόγραμμα Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ως συντονίστρια της θεματικής ενότητας Μουσειολογία). Από το 2011 είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (ως διδάσκουσα στις θεματικές ενότητες Πολιτιστική Επικοινωνία και Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων).

Διακρίσεις:

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτιστική Επικοινωνία, Διαχείριση Πολιτισμού, Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Επιμέλεια Εκθέσεων, Πολιτισμική Πληροφορική (Cultural Informatics) και Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities).

Συμμετοχή και αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων: Εκπόνησε μια μεταδιδακτορική έρευνα στην Μουσειολογία με υποτροφία του ΙΚΥ και μια στην προβολή και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς με Ν/Τ με υποτροφία της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ. Συμμετείχε σε δεκαοκτώ ερευνητικά προγράμματα (έξι ευρωπαϊκά και δώδεκα εθνικά) με θεματολογία από τον πολιτισμό και την μουσειολογία, τα εικονικά μουσεία και τον ψηφιακό πολιτισμό.

Δημοσιεύσεις: Έχει δώδεκα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σαράντα-μία δημοσιεύσεις σε συνέδρια και έντεκα κεφάλαια σε βιβλία.

Προσωπικές ιστοσελίδες:

https://www.researchgate.net/profile/Stella_Sylaiou, https://www.linkedin.com/in/stella-sylaiou-018b8115/

 

 

 

 

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | 1 σχόλιο