Νέα έκδοση: Maxime le Confesseur, Questions à Thalassios, II (Questions 41 à 55)

Νέα, σχολιασμένη ἔκδοση τμήματος τοῦ περίφημου ἔργου τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητῆ, Πρὸς Θαλάσσιον, περὶ διαφόρων ἀπόρων της θείας Γραφῆς, κυκλοφόρησε ἀπὸ τὴ γνωστὴ σειρὰ πατερικῶν ἐκδόσεων Sources Chrétiennes (ἀρ. 554). Ἡ ἔκδοση περιλαμβάνει τὶς Ἀποκρίσεις 41 ὣς 55, ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ πρώτου τόμου τοῦ ἔργου, ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 2010 (SC 529) καὶ βασίζεται στὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἔργου ἀπὸ τοὺς Carl Laga καὶ Carlos Steel στὴ σειρὰ Corpus Christianorum – Series Graeca (CCSG 7 & 22, Turnhout 1980 & 1990).

Ἡ νέα ἔκδοση συνοδεύεται ἀπὸ γαλλικὴ μετάφραση ποὺ ἐκπόνησε ἡ καθηγήτρια τῆς Πατρολογίας στὸ Τμῆμα Καθολικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Στρασβούργου Françoise Vinel καὶ ἀπὸ σχόλια τοῦ ἔγκριτου μελετητῆ τοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου Μαξίμου Jean-Claude Larchet.

Ἀκολουθεῖ ἡ παρουσίαση τῆς ἐκδόσεως ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τῶν ἐκδόσεων Cerf:

«Les  «Questions à Thalassios» sont l’une des œuvres les plus importantes de Maxime le Confesseur (580-662). Elles ont sans doute été écrites entre 630 et 634, alors que Maxime, fuyant l’invasion des Perses et des Avars, séjournait dans un monastère près de Carthage.

Thalassios, higoumène d’un monastère libyen, avait posé à Maxime soixante-cinq questions sur des passages difficiles de l’Écriture. Dans ses réponses, celui-ci manie avec une grande virtuosité l’exégèse allégorique. Les thèmes les plus divers y sont abordés sans ordre, mais peu à peu se dégage une vision théologique, cosmologique, anthropologique et spirituelle cohérente et profonde. Cette pensée originale, aussi puissante qu’exigeante, a exercé une grande influence dans l’Orient byzantin, notamment sur Jean Damascène, et aussi dans l’Occident latin, grâce à une traduction faite au IXe siècle par Jean Scot Érigène. Elle fascine aujourd’hui encore nombre de théologiens des différentes Églises »

 

Comments are closed.