Διεθνές Συνέδριο «Βυζαντινή Αγιολογία: Θέματα, Κείμενα και Προγράμματα» (Μόσχα, 12-14 Νοεμ. 2012)

Διεθνές Συνέδριο για τη Βυζαντινή Αγιολογία συνδιοργανώνουν στη Μόσχα τον ερχόμενο Νοέμβριο το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Αγίου Τύχωνος και το Πανεπιστήμιο Ca “Foscari της Βενετίας. Το συνέδριο είναι ενταγμένο στο κοινό Πρόγραμμα των δύο Πανεπιστημίων, με τίτλο «Βυζαντινή Θεολογία» (έχουν ήδη δημοσιευτεί τα Πρακτικά προηγούμενων Συνεδρίων), και τελεί υπό την αιγίδα των εθνικών Βυζαντινολογικών Επιτροπών  της Ρωσίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνεδρίου:

From 12-14 November 2012 a conference will be held at St Tikhon’s Orthodox University of the Humanities: “Byzantine hagiography: themes, texts and projects”.

This conference will be the fifth in the context of the joint project «Byzantine theology,» carried out by St Tikhon’s theological faculty and the humanities research center of the Ca “Foscari University of Venice.

This year the conference is being held under the auspices of the National Byzantine Committees of Russia, Italy and France, and with the financial support of the Centre of Byzantine Civilization of the University of Paris College de France. The conference is being organised by A. Rigo, D. Afinogenov and Deacon P. Yermilov. Among the participants are the leading domestic and foreign experts in the field of study of the Byzantine hagiographic tradition.

Ακολουθεί το Πρόγραμμα του Συνεδρίου στα αγγλικά:

November 12, Monday

OPENING SESSION

10:00 – 11:00

Bernard Flusin (École Pratique des Hautes Études, Paris)

Les byzantinistes et l’hagiographie: tendances actuelles de la recherche

Break

 

FIRST SESSION: PROJECTS

11:30 – 13:00

Xavier Lequeux (Société des Bollandistes, Bruxelles)

La Bibliotheca Hagiographica Graeca: origine, développements et mise à jour

Eleonora Kountoura-Galake (Institute for Byzantine Research, Athens)

Presentation of the Late Byzantine Hagiography Data Base (1204-1453)

Donatella Bucca (Università di Roma «Tor Vergata»)

«Codices hymnographici Byzantini antiquiores»: descrizione del database

Francesco D’Aiuto (Università di Roma «Tor Vergata»)

The Imperial Menologion one hundred years after V. V. Latyšev’s edition (St. Petersburg 1911–1912): status quaestionis and research perspectives

 

SECOND SESSION: VARIA

14:00 – 17:00

Michael Asmus (St Tikhon’s University, Moscow)

The Canons of George of Nicomedeia of Hagiographic Content: Problems of Genre

Andrea Luzzi (Universita di Roma «La Sapienza»)

Un raffinato canone giambico per san Basilio il Grande fra teologia e critica filologico-letteraria

Michael Zheltov (Sts Cyril and Methodius Church Post-Graduate and Doctoral School, Moscow)

Some Particularities of Liturgical Praxis in the Byzantine Provinces During the Seventh Century Based on Hagiographic Data

Darya Penskaya (St Tikhon’s University, Moscow)

Paradise According to the Hagiographic Authors of Byzantium

Break

Yulia Mantova (The Institute for Advanced Studies in the Humanities of Russian State University for Humanities)

The Descriptions of Cosmic Space in the Lives of Saint Nikon the Metaniote and Saint Grigentios

Marina Detoraki (University of Crete, Rethimon)

Aux marges de l’hagiographie: les histoires édifiantes

Sophie Metivier (Université de Paris I)

Peut-on parler d’une hagiographie aristocratique à Byzance?

Alexander Grischenko (Moscow State Pedagogical University)

Ethnonymous Surnames of Saints: Standard Nomination or Special Semantic Marker?

Paul Magdalino (Koc University, Istanbul)

St John the Theologian and St Dionysios the Areopagite on Byzantine territory

 

November 13, Tuesday

THIRD SESSION: ANCIENT AND EARLY BYZANTINE PERIODS

10:00 – 17:00

Anna Krykova (Museum Graeco-Latinum, Moscow)

At the Origins of Byzantine Hagiography: some Early Texts Describing Second and Third Century Martyrdoms

Alexander Korolev (Orthodox Encyclopedia, Moscow)

Some Forgotten Martyrs of Rome: Eusebius of Caesarea’s «History of the Church» and the Depositio Martyrum

Andrej Vinogradov (Higher School of Economics, Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow), Sergej Kashtanov

The Chronology Relating to the Hagiograpical Tradition of St Clement of Rome

Sergey Ivanov (Moscow State University)

The life of St Onesimos the Miracle Worker: Dating and Locating

Vincent Déroche (Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, Paris)

Les «Vies» de Théodose le cénobiarque par Théodore de Pétra et par Cyrille de Scythopolis

Ilya Popov (Orthodox Encyclopedia, Moscow)

History and Legends in the Byzantine Vitae of St John Chrysostom

Alexey Muraviev (Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow State University)

A Syriac Tradition Concerning the Emperor Constantine’s Baptism in Connection with some anti-Nicomedian Polemic in the Work of Theophanes the Confessor

13:00 – 14:00: Break

Irina Okhlupina (Ural Federal University, Ekaterinburg)

Images of Women in Byzantine Hagiography of the Eighth to Twelfth Centuries

Katerina Nikolaou (Faculty of History and Archaeology, University of Athens)

Byzantine Woman’s Depiction in Hagiographical Texts

André Binggeli (Institut de recherche et d’histoire des textes, Paris)

La réception de l’hagiographie palestinienne des 7e-10e s. à Byzance

Albrecht Berger (Institut für Byzantinistik, Universität München)

Manufactory Work or Writer’s Competition? Some Remarks on 10-th Century Byzantine Hagiographical Texts

Alice-Mary Talbot (Dumbarton Oaks emerita)

Observations on the Vita of St. Basil the Younger

Dmitry Afinogenov (Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow)

The Interpretation of an Hagiographic Text within the Context of an Historical Narration: the Example of the Life of Saint Stephen the Younger

Lev Lukhovitsky (Institute of Slavonic Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow)

Reception of Iconoclasm in certain Late Byzantine Metaphrases of Lives of Saints during the Period of Iconoclasm

Stephanos Efthymiadis (Open University of Cyprus, Latsia)

The Hagiography of the Byzantine Periphery in the Middle Byzantine Period (South Italy, Cyprus and Thessalonike): an Overview

 

14 November, Wednesday

FOURTH SESSION: LATE BYZANTINE PERIOD

10:00 – 13:00

Nike-Ekaterini Koutrakou (Minister-Counselor of the Greek Embassy, Rome; Institute for Graeco-Oriental and African Studies, Athens)

Τhe Hagiographers’ Pen Painting Social Unrest and Civil Strife in Late Byzantium

Eleonora Kountoura-Galake (Institute for Byzantine Research, Athens)

Ideological Conflicts in Veiled Language as seen by the Palaiologan Hagiographers of St. Theodosia

Oleg Rodionov (Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow)

The Four Vitae of St Maximus Kausokalybes: their Provenance and Characteristics

Andrea Babuin (University of Ioannina, Greece)

The Cuenca Diptych: Iconography and Hagiography in Epirus and Thessalia in the XIV Century

Olga Losseva (Orthodox Encyclopedia, Moscow)

The Greek and Slavonic Vitae of the New-Martyr John of Serres

 

FIFTH SESSION: CONNECTIONS (CHRISTIAN EAST)

14:00 – 15:30

Beatrice Caseau (Université de Paris-Sorbonne)

Du nouveau dans l’hagiographie des stylites syriens?

Sofia Moiseeva (Orthodox Encyclopedia, Moscow)

Early Arabic-Melkite Hagiography from the Ninth to Eleventh Centuries and its Ties with the Byzantine Tradition

Alexander Pritula (The State Hermitage Museum, Saint-Petersburg)

Some Hymns from the Twelfth Century Varda collection: an Example of East-Syriac Hagiography

Sergey Frantsouzov (Institute of Oriental Manuscripts, Saint-Petersburg)

Les vies des saints orthodoxes dans la tradition arabe (d’après un recueil hagiographique manuscrit de la fin du 18e siècle, conservé dans la Bibliothéque de l’Académie Roumaine)

 

SIXTH SESSION: CONNECTIONS (THE SLAVS)

16:00 – 18:30

Klimentina Ivanova (Sofia University «St. Kliment Ohridski»)

Byzantine texts in the South-Slavic Repertorium: the case of calendar compilations

Antonio Rigo, Marco Scarpa (Universita Ca” Foscari, Venezia)

The Life of St Theodosius of Trnovo reconsidered

Smilja Marjanović-Dušanic (University of Belgrade)

Le changement de la fonction du genre anachorétique: l’hagiographie Sud-Slave dans le cadre de la fin du XIIIe siècle

Kriton Chryssochoidis (Institute of Historical Research, NHRF/ Athens)

The Hagiographical Renaissance in Southern Balkans in 16th Century: New perspectives

Symeon A. Paschalidis (Aristotle University of Thessaloniki)

Russian Hagiographical Traditions in Greek-speaking Orthodoxy (16th–19th c.): With special reference to Meletios’ Syrigos work

Comments are closed.