Πύλη – A Gateway to Greek Manuscripts

Στην ιστοσελίδα http://www.pyle.unicas.it/  θα βρείτε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα διδασκαλίας και έρευνας στο πεδίο της Ελληνικής Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας. Mεταξύ άλλων, καταγράφονται σύνδεσμοι έντυπων και ψηφιακών καταλόγων ελληνικών χειρογράφων και ειδικών βιβλιογραφιών, όπως της Βιβλιογραφίας για τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης.

Comments are closed.