Νέο εγχειρίδιο για τη Βυζαντινή Αγιολογία

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Ashgate το Δεκέμβριο του 2011 ο πρώτος τόμος του συλλογικού έργου The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography: τ. I: Periods and places, με επιμέλεια του αν. καθηγητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Στ. Ευθυμιάδη. Ο τόμος περιλαμβάνει κείμενα στα οποία παρουσιάζεται και εξετάζεται με κριτικό τρόπο η αγιολογική παραγωγή στο Βυζάντιο από την εμφάνιση των πρώτων μοναστικών βιογραφιών ώς τους ύστερους παλαιολόγειους χρόνους. Παρουσιάζεται επίσης  συνοπτικά η αγιολογική παραγωγή στη βυζαντινή περιφέρεια και στις ανατολικές γλώσσες, καθώς και η ενσωμάτωση στη βυζαντινή παράδοση λατινικών αγιολογικών κειμένων.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΥ ASHGATE:

Hagiography is the most abundantly represented genre of Byzantine literature and it offers crucial insight to the development of religious thought and practice, social and literary life, and the history of the empire. It emerged in the fourth century with the pioneering Life of St Antony and continued to evolve until the end of the empire in the fifteenth century, and beyond. The appeal and dynamics of this genre radiated beyond the confines of Byzantium, and it was practised also in many Oriental and Slavic languages within the orbit of the broader Byzantine world.
This Companion is the work of an international team of specialists and represents the first comprehensive survey ever produced in this field. It will consist of two volumes and is addressed to both a broader public and the scholarly community of Byzantinists, Medievalists, historians of religion and theorists of the narrative. The present volume covers, first, the authors and texts of the four distinctive periods during which Greek Byzantine hagiography developed, and then the hagiography produced in Oriental and Slavic languages and in geographical milieux around the periphery of the empire, from Italy to Armenia. A second volume will deal with questions of genres and the social and other contexts of Byzantine hagiography.

Contents

Acknowledgements                                                                                                                                      vii

Note on Transliteration and Citation                                                                                                     ix

Abbreviations                                                                                                                                                  xi

Contributors                                                                                                                                                    xv

Maps                                                                                                                                                                xix

Introduction                                                                                                                                                        1

Stephanos Efthymiadis

Part I: The Periods of Byzantine Hagiography

1 The Life of St Antony between Biography and Hagiography                                                           17

Tomas Hägg

2 Greek Hagiography in Late Antiquity (Fourth–Seventh Centuries)                                                 35

Stephanos Efthymiadis with Vincent Déroche (with contributions by André

Binggeli and Zissis Aïnalis)

3 Hagiography from the ‘Dark Age’ to the Age of Symeon Metaphrastes

(Eighth–Tenth Centuries)                                                                                                                                 95

Stephanos Efthymiadis

4 The Hagiography of the Eleventh and Twelfth Centuries                                                                    143

Symeon A. Paschalidis

5 Hagiography in Late Byzantium (1204–1453)                                                                                         173

Alice-Mary Talbot

Part II: The Hagiography of the Byzantine Periphery and the Christian Orient

6 Palestinian Hagiography (Fourth–Eighth Centuries)                                                                           199

Bernard Flusin

7 Italo-Greek Hagiography                                                                                                                                227

Mario Re

8 Syriac Hagiography                                                                                                                                          259

Sebastian P. Brock

9 Georgian Hagiography                                                                                                                                     285

Bernadette Martin-Hisard

10 Armenian Hagiography                                                                                                                                  299

S. Peter Cowe

11 Hagiography in Coptic                                                                                                                                      323

Arietta Papaconstantinou

12 Arabic Hagiography                                                                                                                                          345

Mark N. Swanson

13 Slavic Hagiography                                                                                                                                            369

Ingunn Lunde

14 Latin Hagiographical Literature Translated into Greek                                                                          385

Xavier Lequeux

Index                                                                                                                                                                             401

1 Comment to "Νέο εγχειρίδιο για τη Βυζαντινή Αγιολογία"

  1. 30 Μαρτίου 2012 - 2:54 μμ | Permalink

    Καλοτάξιδο! Συγχαρητήρια και για το blog.

Comments are closed.