Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CEPzo5w_PrcJ:www.grissh.gr/article/5476d7f3d36a366cc600001e+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr [Μτφ. του άρθρου των Γ. Φαράκλα & Δημήτρης Καρύδα: «Κονδύλης και Ψυχοπαίδης. Η διαμάχη για το σχετικισμό στη σύγχρονη ελληνική φιλοσοφία», Rue Descartes, τεύχ. 51, Janvier 2006. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, περίοδος Β΄, χρόνος 31ος, τεύχος 106, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σσ. 59-66].

https://www.yumpu.com/en/document/view/31067940/petros-lazos/1 [Εργασία μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του UiO, (Universitetet i Oslo), «Master of Philosophy in Contextual Theology», η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα, (στα αγγλικά), το 2008. Παρόραμα στον τίτλο: «Critic» αντί «Criticism»].

http://pc-3.lib.uoi.gr/DigitalLibrary/pdf/Spinoza.pdf [Πλήρες κείμενο της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας μου στη Φιλοσοφία «Το σωτηριολογικό περιεχόμενο της Φιλοσοφίας του Spinoza», Παν/μιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών», στο Σ.Ε.Α.Β. (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). Υποστηρίχθηκε επιτυχώς την 12.11.2003, (αρ. συνεδρ. 33). Βαθμός: Άριστα].

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_HpjCkhfUQkJ:https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35240+&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr [Πλήρες κείμενο της διδ. μου διατρ. στη Φιλοσοφία «Αξιακός σχετικισμός, κανονιστικότητα και αποφασιαρχία στο έργο του Π. Κονδύλη. Όροι, προϋποθέσεις και θεωρητικές συνέπειες μίας αποφασιαρχικής θεωρίας», Παν/μιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών», στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Ε.Κ.Τ. (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης). Υποστηρίχθηκε επιτυχώς την 14.12.2010. Βαθμός: Άριστα, (παμψηφεί). Ημ. αναγ. σε διδ. της Φιλοσοφίας, (PhD): 24.05.11, (αρ. συνεδρ. 73)].

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ots_drU2xL0J:ikee.lib.auth.gr/record/295969+&cd=6&hl=el&ct=clnk&gl=gr [Βιβλιογραφική παραπομπή στο Ι.Κ.Ε.Ε. (Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών) του Α.Π.Θ. της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μου στη Θεολογία «Έννοια και σημασία της επίνοιας κατά τους Καππαδόκες Πατέρες», Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Θεολογίας, Τομέας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Θεολογία». Υποστηρίχθηκε επιτυχώς στις 20.11.2017. Βαθμός: 8/10. (Άριστα)].

http://ikee.lib.auth.gr/record/295969/files/GRI-2018-21002.pdf [Πλήρες κείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μου στη Θεολογία «Έννοια και σημασία της επίνοιας κατά τους Καππαδόκες Πατέρες». Ως ανωτέρω].

Τα σχόλια έχουν κλείσει.