Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό:

Απόφοιτος του Κλασσικού Λυκείου Ιωαννίνων. Απόφοιτος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης και ελεύθερα διακινούμενος Υπότροφος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Erasmus στην Θεολογική Σχολή του Παν/μίου του Oslo για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (υποτροφία Ι.Κ.Υ.). Τον Σεπτέμβριο του 2000, εισήχθην, κατόπιν εξετάσεων, (δεύτερος κατά σειρά προτεραιότητος), στον Α΄ κύκλο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών”, αποσπώντας διετή υποτροφία χορηγούμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.). Τον Σεπτέμβριο του 2003 -και μετά το πέρας των Μεταπτυχιακών μου Σπουδών- εισήχθην, κατόπιν εξετάσεων, (δεύτερος κατά σειρά προτεραιότητος), στον Β΄ κύκλο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών”, κύκλος ο οποίος οδήγησε στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Ειδικεύσεως. Τον Νοέμβριο του 2013 -και μετά το πέρας της εκπονήσεως και υποστηρίξεως της διδ. μου διατριβής στην Φιλοσοφία- εισήχθην (τρίτος κατά σειρά προτεραιότητος ανάμεσα σε οκτώ επιτυχόντες), στον Α΄ κύκλο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Συστηματική Θεολογία” του Τομέως Δογματικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, κύκλος ο οποίος οδήγησε στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master), στον κλάδο της  Συστηματικής Θεολογίας και συγκεκριμένα στην Δογματική και Συμβολική Θεολογία. Την παρούσα χρονική περίοδο, παράλληλα με την κατάθεση του προσχεδίου της διδακτορικής μου διατριβής στον Τομέα της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, τελώ υπό καθεστώς εργώδους και φιλεύρευνης μελέτης, ώστε να εισαχθώ (έπειτα από κατατακτήριες εξετάσεις), στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

Πτυχία-Διπλώματα:

1996

Απόφοιτος του Κλασσικού Λυκείου Ιωαννίνων. Βαθμός Πτυχίου: 16, 5/11, (Λίαν καλώς).

 1996-2000

Απόφοιτος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Βαθμός Πτυχίου: 7, 48, (Λίαν καλώς).

1999-2000

Υπότροφος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Erasmus για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Master of Philosophy in Contextual Theology” της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου του Oslo, η οποία και μου απένειμε Τίτλο Βεβαίωσης Παρακολούθησης του Lecture, “Jesus and the Kingdom of God”, υπό την επίβλεψη του καθ. Θεολογίας κ. Halvor Moxnes. Βαθμός Τίτλου Βεβαίωσης Παρακολούθησης του Lecture “Jesus and the Kingdom of God”: Β (Λίαν καλώς). Επίσης, παρακολούθησα το Seminar “The context of methods”, υπό την επίβλεψη του καθ. Καινοδιαθηκικής Συστηματικής Θεολογίας κ. Kjetil Hafstad, όπου και κατέθεσα μεταφραστική εργασία.

 2000-2003

Υπότροφος Μεταπτυχιακός Φοιτητής στον Α΄ κύκλο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών” του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων, ο οποίος και μου απένειμε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικεύσεως στη Φιλοσοφία (Master in Philosophy), έπειτα από την εκπόνηση 10 (δέκα) συνολικά ερευνητικών εργασιών και μίας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, αποτελούμενης εκ του επίκουρου (τότε) καθ. Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων, κ. Ιωάννη Πρελορέντζου, (επιβλέπων καθηγητής), του καθ. Κοινωνικής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κρήτης κ. Δημητρίου Κοτρόγιαννου και του καθ. Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Παν/μίου Ιωαννίνων και διευθυντή (τότε) της Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κ. Παναγιώτη Νούτσου, με τίτλο “Το σωτηριολογικό περιεχόμενο της φιλοσοφίας του Spinoza”, η οποία και εγκρίθηκε -έπειτα από Δημόσια Υποστήριξη ενώπιον των τριών,   προαναφερθέντων καθηγητών σε σύγκλιση του Τομέως Φιλοσοφίας, [αρ. συν. 33, 12-11-2003]. Βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδικεύσεως: Άριστα (παμψηφεί). Επιπλέον, κατέχω βεβαιώσεις παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων, καθώς και βεβαιώσεις εκπονήσεως των αντιστοίχων υποχρεωτικών εργασιών (10).

2004-2010

Υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (PhD) του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων. Η διδακτορική μου διατριβή, η οποία επιγράφεται “Αξιακός σχετικισμός, κανονιστικότητα και αποφασιαρχία στο έργο του Π. Κονδύλη. Όροι, προϋποθέσεις συγκρότησης και θεωρητικές συνέπειες μίας θεωρίας της απόφασης”, θέμα διατριβής ορισμένο σε σύγκλιση της Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών” την 4η Μαρτίου 2004, [αρ. συν. 37], εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής, αποτελούμενης -αρχικώς- εκ του επικ. (τότε) καθ. Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Στέφανου Δημητρίου, του καθ. Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Παναγιώτη Νούτσου και του καθ. Κοινωνικής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παντείου Παν/μίου Αθηνών Κοσμά Ψυχοπαίδη. Το δυσαναπλήρωτο κενό -έπειτα από τον αιφνίδιο θάνατο του αειμνήστου καθ. Κοσμά Ψυχοπαίδη την 13η Δεκεμβρίου του 2004, και εκ της παραιτήσεως του επίκ. (τότε) καθ. Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Στέφανου Δημητρίου- καλύφθηκε έπειτα από σχετική απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων την 4ην Απριλίου του 2006 [αρ. συν. 47] και -σύμφωνα με το άρθρο 12, § 5α του νόμου 2083/92- τη θέση του τεθνεώτα κατέλαβε ο επίκ. καθ. του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Αθανάσιος Σακελλαριάδης, ενώ, τη θέση του παραιτηθέντος επιβλέποντος επίκ. (τότε) καθ. του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Στέφανου Δημητρίου, κατέλαβε η αναπλ. (τότε) καθ. Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κρήτης κ. Σταυρούλα Τσινόρεμα. Ως επιβλέπων, τέλος, καθηγητής, υπηρέτησε επιστημονικώς ο καθ. Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων και τότε Πρόεδρος της Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών”, αλλά και αντιπρύτανης του Παν/μίου Ιωαννίνων, κ. Παναγιώτης Νούτσος. Έπειτα από δημόσια υποστήριξη της διδ. διατρ. ενώπιον εξαμελούς εξεταστικής επιτροπής, -εξαμελούς λόγω δικαιολογημένης απουσίας της αναπλ. (τότε) καθ. του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Σταυρούλας Τσινόρεμα, η οποία, μέσω προβλεπομένων εκ του νόμου διαδικασιών, ψήφισε θετικώς (άριστα)-, επιτροπής η οποία αποτελείτο από:

α. Τον καθ. Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Παναγιώτη Νούτσο, (επιβλέπων καθηγητής),

β. Τον επίκ. (τότε) καθ. Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής, του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Αθανάσιο Σακελλαριάδη,

γ. Τον καθ. Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Γρηγόριο Καραφύλλη,

δ. Τον αναπλ. (τότε) καθ. Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Πρελορέντζο,

ε. Τον αναπλ. (τότε) καθ. Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Διονύσιο Δρόσο και,

στ. Την επίκ., (και υπό διορισμόν τότε αναπλ.), καθ., Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Ελένη Καραμπατζάκη,

η διατριβή (thése) κατέστη δεκτή με 7 στις 7 άριστες θετικές ψήφους (παμψηφεί) την 14η Δεκεμβρίου του 2010. Έπειτα από την υποστήριξη της διατριβής, ακολούθησε η σύννομη κατάθεση των απαραιτήτων αντιγράφων της σε:

α. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,

β. Τη βιβλιοθήκη της Βουλής,

γ. Το οικείο Τμήμα (ειδικότερα στον Τομέα Φιλοσοφίας),

δ. Την κεντρική βιβλιοθήκη του Παν/μίου Ιωαννίνων,

στις υπηρεσίες των οποίων μπορεί να απευθυνθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος προς ανάγνωσή της, λαμβάνοντας ωστόσο υπ’ όψιν του ότι, ως προς οποιαδήποτε αντιγραφή χωρίου, υποσημείωσης ή υπομνηματισμού άνευ αναφοράς στον συγγραφέα και σύμφωνης γνώμης του, τιμωρείται ποινικώς από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (ν. 2121/1993) και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης-Παρισίου, (η οποία έχει κυρωθεί με το νόμο 100/1975). Ολοκληρώνοντας την υποστήριξη της διδ. διατρ., ακολούθησε η απαραίτητη καθομολόγηση, η αναγόρευση και η συνακόλουθή των απονομή του τίτλου του διδάκτορα της Φιλοσοφίας εκ του οικείου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, [24/05/2011, αρ. συν. 73]. Βαθμός Διδακτορικού Τίτλου Ειδικεύσεως στη Φιλοσοφία, (PhD in Philosophy): Άριστα (παμψηφεί). Επιπλέον, παρέστην σε 3 (τρία) μη υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθήματα και εκπόνησα 2 (δύο) μη υποχρεωτικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν υπό τη μορφή διαλέξεων στα αντίστοιχα μαθήματα. Αντιστοίχως, κατέχω βεβαιώσεις παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων.

2013-2017

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θεολογίας του Εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Συστηματική Θεολογία” του Τομέως Συστηματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης έπειτα από εισαγωγή στο οικείο Τμήμα βάσει εκτιμήσεως των ακαδημαϊκών μου προσόντων. Σειρά εισαγωγής: 3ος (τρίτος) στους 8 (οκτώ) επιτυχόντες. Βαθμός εισαγωγής: 72, 44 [με άριστα τις 100 (εκατό) μονάδες]. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέως Συστηματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης οδήγησε στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδικεύσεως (Master in Theology), στην Δογματική Θεολογία, έπειτα από την εκπόνηση 12 (δώδεκα) συνολικά ερευνητικών εργασιών στον Τομέα της Δογματικής Θεολογίας και μίας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία μου, η οποία επιβλέφθηκε από τον καθηγητή Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας κ. Γ. Μαρτζέλο (επιβλέπων καθηγητής), τον καθηγητή Δογματικής Θεολογίας κ. Ι. Κουρεμπελέ και τον λέκτορα Θεολογίας κ. Αναστ. Τσομπανίδη και τιτλοφορείται “Έννοια και σημασία της επίνοιας κατά τους Καππαδόκες Πατέρες”, υποστηρίχθηκε επιτυχώς στις 20 Νοέμβρη 2017, ενώπιον διμελούς -λόγω απουσίας του καθ. κ. Ι. Κουρεμπελέ- εξεταστικής επιτροπής, αποτελούμενης από τον ομότ. -πλέον- καθ. Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας κ. Γ. Μαρτζέλο και τον καθ. Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας και Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας κ. Χρυσ. Σταμούλη, βαθμολογήθηκε, δε, με οκτώ (8) στις δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες.  Βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στην Θεολογία (μετά από συμψηφισμό του βαθμού τον οποίο έλαβε η Μεταπτυχιακή Διπλωματική μου Εργασία με τους βαθμούς τους οποίους έλαβα στα 12 συνολικά υποχρεωτικά μαθήματα): 8, 79 στις 10 ποσοστιαίες μονάδες. (Άριστα).

2017-

Κατά την παρούσα χρονική περίοδο, τελώ υπό καθεστώς μελέτης, ώστε να εισαχθώ, (έπειτα από κατατακτήριες εξετάσεις), στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Η διαδικασία εισαγωγής στην Νομική Σχολή με κατατακτήριες εξετάσεις προβλέπει την εξέταση στα επιστημονικά αντικείμενα των Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου, του Συνταγματικού και του Ποινικού Δικαίου.

Ξένες Γλώσσες:

Γαλλικά: Certificat de la langue Française, (Sorbonne, B2), (France).

Γερμανικά: Grundstuffe, Neue Deutsch Zertifikat, (Zertifikat, B1), (Deutschland).

Αγγλικά: Lower, First Certificate in English, (Cambridge, B2), Univercity of Cambridge, (Great Britain).

Νορβηγικά: Άνευ πτυχίου, βασικές γνώσεις νορβηγικής γλώσσας.

Iταλικά: Άνευ πτυχίου, με γνώσεις μετρίου επιπέδου και θεολογικής και φιλοσοφικής ορολογίας.

Συστατικές Επιστολές:

Διαθέσιμες εφ’ όσον ζητηθούν.

Εκ των:

α. Αναστασίου Κεσελόπουλου, αναπλ. (τότε) καθ. Τομέως Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης,

β. Νικολάου Ματσούκα (τεθνεώτα) πρώην καθ. Τομέως Δογματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης,

γ. Halvor Moxnes, καθ. Θεολογίας του Τομέως Καινοδιαθηκικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου του Oslo (Norway),

δ. Ιωάννη Πρελορέντζου, αναπλ. (τότε) καθ. Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων,

ε. Στέφανου Δημητρίου, επίκ. (τότε) καθ. Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων,

στ. Παναγιώτη Νούτσου, καθ. Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων, διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών”, του οικείου Τομέως, σε συστοίχηση με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Ιωαννίνων και τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Παν/μίου Κρήτης, και αντιπρύτανη (τότε) του Παν/μίου Ιωαννίνων.

ζ. Διονυσίου Δρόσου, καθ. Ηθικής Φιλοσοφίας του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων και Προέδρου του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων.

η. Γεωργίου Μαρτζέλου, ομότ. καθ. Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας του Τομέως Συστηματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

θ.  Ιωάννη Κουρεμπελέ, αναπλ. καθ. Δογματικής του Τομέως Συστηματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

ι. Αναστασίου Τσομπανίδη, λέκτορα Δογματικής του Τομέως Συστηματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

Συμμετοχές-παρεμβάσεις σε σεμινάρια-συνέδρια-διαλέξεις-ημερίδες-διημερίδες-συμπόσια:

– Διάλεξη, Γεώργιος Ρουσόπουλος, επίκ. καθ. Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Κ.Σ. του Παν/μίου της Κρήτης: “H αναλυτική της παράστασης και η παράσταση της αναλυτικής”.

– Διάλεξη, Σταυρούλα Τσινόρεμα, αναπλ. καθ. Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Κ.Σ. του Παν/μίου της Κρήτης: “Γνώση και εμπειρία”.

– Διάλεξη, Γιώργος Φαράκλας, αναπλ. καθ. Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών: “Γνωσιοθεωρία και μέθοδος στον  Έγελο”.

– Διάλεξη, Δημόκριτος Τσουκάτος, αναπλ. καθ. Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: “Κριτήρια για τον ορισμό της επιστημονικής γνώσης”.

– Συνέδριο, “H λογιοσύνη του Ανατολικού Ζαγορίου”, Διοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Τμήματος Φ.Π.Ψ. Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων, Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου, 22-23 Ιουνίου 2001.

– Διάλεξη, Νίκος Παναγιωτόπουλος, επίκ. καθ. Κοινωνιολογίας του Παν/μίου της Κρήτης: “Για έναν Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό”.

– Διάλεξη, Αριστοτέλης Στυλιανού, λέκτ. Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης: “Κράτος και Πολιτεύματα στον Spinoza”.

– Διάλεξη, Ηοward Kainz, καθ. Φιλοσοφίας του Παν/μίου Marquette, (Milwaukee, U.S.A.): “Natural Law Theory: Ancient philosophical roots and present status”.

– Διάλεξη, Wolfhart Henckmann, καθ. Φιλοσοφίας του Παν/μίου του Μονάχου (Germany): “Aesthetics in the context of Culture”.

– Διάλεξη, Juan Antonio Nicolàs Marin, καθ. Φιλοσοφίας του Παν/μίου της Γρανάδα (Spain): “Θεωρία και εμπειρία της αλήθειας”.

– Διάλεξη, Karen Gloy, καθ. Φιλοσοφίας του Παν/μίου της Λουκέρνης (Switzerland): “The basic structure of the modern conception of Selfconsciousness”.

– Επιστημονική Ημερίδα, “Ludwig Wittgenstein. Πενήντα χρόνια από τον θάνατό του”. Διοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Τμήματος Φ.Π.Ψ. Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων.

– Επιστημονικό Συμπόσιο, “Ξανά για τον Σωκράτη”. Διοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Τμήματος Φ.Π.Ψ. Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων.

– Διάλεξη, Ηλίας Γιαννάκης, επίκ. καθ. του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων: “O Al Fārābi για την «Άριστη Πόλη»”.

– Διάλεξη, Mario Signore, καθ. Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Παν/μίου του Lecce (Italy): “Κοινωνική Θεωρία και Φιλοσοφία στη Γερμανική Σκέψη του 20ου αιώνα”.

– Επιστημονικό Συμπόσιο “Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Το παράδειγμα της διδασκαλίας της Φιλοσοφίας και της Στατιστικής”. Διοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Τμήματος Φ.Π.Ψ. Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων.

– Διάλεξη, Tatsuro Yamamoto, καθ. Φιλοσοφίας, Akita University (Japan): “Το ήθος των αρμονιών: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Μουσική”.

– Διάλεξη, Θανάσης Σακελλαριάδης, λέκτ. Φιλοσοφίας του Παν/μίου Ιωαννίνων: “Γλώσσα και νόημα: Διαστάσεις και σχεδιασμοί στη βιτγκενσταϊνική θεώρηση”.

– Διάλεξη, Jean Marie Beyssade, ομότ. καθ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης IV, (Paris, France): “Οι ορισμοί της ελευθερίας της βούλησης στον Descartes και τον Kant”.

– Διάλεξη, Γκόλφω Μαγγίνη, επίκ. καθ. Φιλοσοφίας του Παν/μίου Ιωαννίνων: “Η κριτική της μεταφυσικής και του ανθρωπισμού στον M. Heidegger”.

– Διάλεξη, Κοσμάς Ψυχοπαίδης, καθ. Κοινωνικής Φιλοσοφίας του Παν/μίου Αθηνών: “Προβλήματα θεωρίας των αξιών στη νεωτερικότητα”.

– Διάλεξη, Θεώνη Αναστασοπούλου-Καπόγιαννη, λέκτ. Βιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων: “Αναγκαιότητα και ελευθερία στο έργο του Henri Bergson”.

– Διάλεξη, John P. Anton, καθ. Φιλοσοφίας, University of South Florida, (Tamqa, Florida, U.S.A.): “Εμείς και οι Αρχαίοι: Μία πολιτισμική και φιλοσοφική επικαιρότητα”.

– Διάλεξη, Chantal Jacquet, αναπλ. καθ. Φιλοσοφίας του Παν/μίου Paris I, Panthéon, (Paris, France): “La critique bergsonienne du réductionnisme de l’ ésprit à la matière”.

– Διάλεξη, Chantal Jacquet, αναπλ. καθ. Φιλοσοφίας του Παν/μίου Paris I, Panthéon, (Paris, France): “Le problème de la définition de l’ affect chez Spinoza”.

– Επιστημονικό Συμπόσιο, “Μορφές κατανόησης και διαχείρισης του χρόνου”. Διοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεσόβου «Αλέξης Νούτσος», Καπέσοβο Ζαγορίου, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2004.

– Παν/λλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, “I. Kant: 200 χρόνια από το θάνατό του”. Διοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, (υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού), 18-19 Οκτωβρίου 2004.

– Εκδήλωση τιμής στον ομότ. καθ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας κ. Νίκο Ψημμένο. Αίθουσα Λόγου και Τέχνης, Παν/πολη, 6 Δεκεμβρίου 2004.

– Επιστημονική ημερίδα, “Σπύρος Κυριαζόπουλος. In memoriam”. Διοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, 1 Δεκεμβρίου 2004.

– Επιστημονικό Συμπόσιο, “Manifeste du surréalisme: 80 χρόνια μετά”. Διοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Παν/πολη, Αμφιθέατρο Φ.Π.Ψ., 20 Δεκεμβρίου 2004.

– Διάλεξη, Σπύρος Γάγγας, δρ. Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας: “Κανονικότητα στον Emile Durkheim: Δεσμευτικότητα ή απροσδιοριστία της αξιακής συγκρότησης του ‘κοινωνικού’;”.

– Επιστημονικό Συνέδριο, “Κοινωνία της γνώσης: Ιδεολογία και Πραγματικότητα” Συνδιοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, (υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού), εις μνήμην Κοσμά Ψυχοπαίδη, 4-5 Απριλίου 2005.

– Διάλεξη, H. Bedau, καθ. Φιλοσοφίας, Παν/μιο Tufts, (Boston, U.S.A.): “Η φιλοσοφική συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα”.

– Παν/λλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, “Φαινομενολογία του Πνεύματος: Διακόσια χρόνια από τη δημοσίευσή της. Συνδιοργάνωση: Τομέας Φιλοσοφίας Τμήματος Φ.Π.Ψ. Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων – Περιοδικό Αξιολογικά.

– Διάλεξη, Ε. Περδικούρη, “Έρωτας και γνώση στον Πλάτωνα”, Τμήμα Φ.Π.Ψ. Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, Αίθουσα Κοσμά Ψυχοπαίδη, 9 Φεβρουαρίου 2017.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

– Σπουδές Κλασικής Μουσικής (πιάνο) και Θεωρίας της Μουσικής επί 7 έτη στο Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων. Έχω επίσης συμμετάσχει σε διάφορα μουσικά groups ως κιθαρίστας και μπασίστας.

– Παραγωγός δημοσιογραφικής-μουσικής εκπομπής στο “Ράδιο Παρατηρητής” Θεσσαλονίκης, κατά τα έτη 1997-1998.

– Παραγωγός μουσικής εκπομπής στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων κατά τα έτη 2001-2002 και 2003-2004.

– Έχω εργαστεί ως μουσικός επιμελητής στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων στη θεατρική παράσταση “Ρωμαίος, Ιουλιέτα, και μετά, τι;”, (Πειραματική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, Μάιος 1999).

– Έχω προταθεί για πρόεδρος και έχω διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων.

Εργογραφία

Μεταφράσεις:

– G. B. Shaw, Pygmalion, (Μετάφραση, σχόλια, Work in Progress).

– P. Kondylis, Die Enstehung der Dialektik, (Work in Progress. Επιμέλεια στη μτφ. του δρ. Φιλοσοφίας και δικαστικού κ. Στ. Γιακουμή).

Δημοσιευμένα πρωτότυπα έργα, άρθρα, εργασίες, μεταφράσεις:

– Γ. Φαράκλας & Δημήτρης Καρύδας: “Κονδύλης και Ψυχοπαίδης. Η διαμάχη για το σχετικισμό στη σύγχρονη ελληνική φιλοσοφία”, Rue Descartes, τεύχ. 51, Janvier 2006, (μτφ. από τα γαλλικά, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, περίοδος Β΄, χρόνος 31ος, τεύχος 106, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σσ. 59-66).

– Jean Giraudoux, “La guérre de Trois n’ aura pas lieu”, σχόλια ως αντίλογος στο δημοσιευμένο άρθρο της Ελένης Παπαδοπούλου, Ο Πόλεμος της Τροίας δε θα γίνει, στο περιοδικό-μαγκαζίνο Μαμά στείλε λεφτά, Ιωάννινα, αρ. τεύχ. 32, σσ. 92-93.

– “Οι αλιγάτορες των Πανεπιστημίων”. Βιβλιοκριτική του πονήματος του Δ. Τσαρδάκη, Οι αλιγάτορες των Πανεπιστημίων, Παπαζήσης, Αθήνα 2002, στο περιοδικό-μαγκαζίνο Τεχνόφωνο, Ιωάννινα, τεύχ. 2, σσ. 108-109.

Liberation Theology according to Luke 4:16-30, and the orthodox criticism to John Sobrino, ed.: Author himself, Athens 2008.

 Υπό έκδοση:

Το ευδαιμονείν κατά Spinoza, Αθήνα 2017.

Karl Marx. Η προβληματική της θεωρητικής συστηματοποίησης της σκέψης του. Επιλ. Σημείωμα: Παναγιώτης Νούτσος, Οδυσσέας, Αθήνα 2018.

Στρατίνιστα, 100 χρόνια Αδελφότητα. Συλλογικό. (Ιστορικό – Λαογραφικό Λεύκωμα), Αδελφότητα Στρατίνιστας Πωγωνίου Ιωαννίνων, Αθήνα 2020.

Λογική. Η μικρή, Αθήνα 2019.

Επιμέλεια κειμένων:

– Μαίρης Ζωγράφου, Σωσιπάτρα της Ιωνίας, Φιλόσοφος-Προφήτης-Ιερουργός. Η φιλόσοφος Υπατία, Δωδώνη, Αθήνα 2012.

– Ροζίτας Σώκου, Ο αιώνας της Ροζίτας, Οδός Πανός, Αθήνα 2017.

– Ι. Βασιλακάκου, Η περιπέτεια της γραφής, Οδός Πανός, Αθήνα 2018.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.