Προσωπική ιστοσελίδα

https://users.auth.gr/petrosel/

https://users.uoi.gr/me00632/ (υπό κατασκευή).

https://webid.uio.no/webid/ (εργαλείο).

Τα σχόλια έχουν κλείσει.