ΓΕΩ-ΒΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΙΑ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Posted by Σπυρίδων Παυλίδης
Οκτ 17 2012

Στη σύγχρονη εποχή προστέθηκαν νέες αξίες στην ηθική εξέλιξη των ανθρώπων. Στην κλασική ηθική (κανόνες μεταξύ των
ανθρώπων) προστίθενται και οι αξίες της οικο-ηθικής, ως γενικής διερεύνησης κανόνων στη σχέση μεταξύ Ανθρώπων και
Φύσης. Η οικο-ηθική αποτελεί έναν νέο σταθμό όχι μόνο στη φιλοσοφική – πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και μια
νέα περιοχή σκέψης και δράσης, σε ολόκληρο τον πλανήτη, που ξεπερνά τις παλαιότερες θεωρίες και αντιδιαμετρικές αντιλήψεις
περί ανθρωποκεντρισμού και ακραίας φυσιοκρατίας. Περισσότερα στο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» Τεύχος 2 / Έτος 2012

Comments are closed.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων