Πρώιμα αποτελέσματα

Τα πρώτα αποτελέσματα από το MusicPlast είναι πολύ ενθαρρυντικά! Σε μια ομάδα 8 ηλικιωμένων συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την παρέμβαση, η σύγκριση των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών πριν και μετά την παρέμβαση δείχνει στατιστικά σημαντική αύξηση στην λειτουργία της ανώτερης κροταφικής έλικας, όπως φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα. Παράλληλα, δείχνει αύξηση (αν και όχι στατιστικά σημαντική) στον προμετωπιαίο φλοιό.

Preliminary Results

Αυτές οι περιοχές είναι ανάμεσα στις πρώτες που επηρεάζονται από την γήρανση του εγκεφάλου. Ωστόσο, οι γνωστικές λειτουργίες που χρησιμοποιεί το MusicPlast, δηλαδή η πολυαισθητηριακή αντίληψη και η μουσική εκπαίδευση, ενώ συσχετίζονται με την λειτουργία των περιοχών αυτών, διατηρούν την δυνατότητα να επιδείξουν νευροπλαστικότητα λόγω της εκπαίδευσης, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία.

Φυσικά το δείγμα είναι μικρό για να εξαχθούν σταθερά συμπεράσματα, ωστόσο το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι το MusicPlast έχει τόσο ισχυρή νευροπλαστική επίδραση (effect size) που μπορεί να εμφανίσει στατιστική σημαντικότητα ήδη με 8 άτομα.

Αν, λοιπόν, είστε

  • Έφηβος/Έφηβη χωρίς μαθησιακές διαταραχές (12 – 15 ετών)
  • Έφηβος/ Έφηβη με δυσλεξία (12 – 15 ετών)
  • Νεαρός/νεαρή ενήλικας (18 – 35 ετών)
  • Ηλικιωμένος / Ηλικιωμένη (65+ ετών)
  • Ηλικιωμένος / Ηλικιωμένη με ήπια γνωστική διαταραχή (65+ ετών)

Και επιθυμείτε να λάβετε μέρος, μπορείτε να το κάνετε (φυσικά δωρεάν) επικοινωνώντας με την ερευνητική ομάδα του MusicPlast στο musicplast@gmail.com, στην σελίδα μας στο facebook, https://www.facebook.com/musicplast/, ή καλέστε τηλεφωνικά τον επιστημονικό υπεύθυνο, Παρασκευόπουλο Βαγγέλη στο 6944 14 16 15