Πορεία

Διαφάνεια5Σε αυτό το άρθρο θα αναφέρονται πληροφορίες για την πορεία του προγράμματος.

Στην παρούσα φάση, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της παρέμβασης.