Αξιολόγηση

Διαφάνεια1Ακολουθώντας μια ολιστική αλλά και διεπιστημονική προσέγγιση, τα αποτελέσματα της παρέμβασης θα αξιολογηθούν σε επίπεδο λειτουργίας του εγκεφάλου καθώς και σε επίπεδο σωματομετρικών χαρακτηριστικών, συμπεριφορικής και γνωστικής λειτουργίας.
Συγκρίσεις πριν και μετά την εκπαίδευση μέσω Ηλεκτροεγκεφαλογραφικών (ΗΕΓ) μετρήσεων σε κατάσταση ηρεμίας αλλά και με προκλητά δυναμικά βασισμένες σε προηγούμενες μελέτες του υποψήφιου υπότροφου4,6,7 αναμένεται να καταδείξουν αλλαγές στην λειτουργικότητα του φλοιού σε επίπεδο χαρτογράφισης της δραστηριότητας αλλά και της λειτουργικής φλοιϊκής συνδεσιμότητας.
Η αντίστοιχη συμπεριφορική μελέτη αναμένεται να καταδείξει τις επιπτώσεις σε επίπεδο συμπεριφοράς, μια σύντομη νευροψυχολογική αξιολόγηση αναμένεται να καταδείξει επιπτώσεις στην γνωστική ικανότητα των εκπαιδευομένων ενώ τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά θα καταδείξουν τυχόν επίδραση στην φυσική κατάσταση και την λειτουργικότητα.