Υπόβαθρο

Διαφάνεια2Η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τις ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας ανησυχία σχετικά με την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και με την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός των ευρωπαίων με ηλικία ανώτερη των 65 ετών θα αυξηθεί κατά 70%.

Η γήρανση συνοδεύεται από μια σειρά αλλαγών που επηρεάζουν την φυσιολογία και την λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Πρόσφατα νευροεπιστημονικά δεδομένα έχουν αναδείξει ότι πρωτόκολλα παρεμβάσεων που βασίζονται στην γνωστική ενδυνάμωση και εκπαίδευση μπορούν, μέσω της πλαστικότητας του εγκεφάλου,  να προκαλέσουν προστατευτικές αλλαγές στον γηράσκοντα εγκέφαλο ακόμα και σε ασθενείς που πάσχουν από την Νόσο Alzheimer’s ή Ήπια Γνωστική Διαταραχή2.

Εντούτοις, κάποιες γνωστικές διεργασίες δεν παρουσιάζουν έκπτωση κατά την γήρανση: Η πολύαισθητηριακή ολοκλήρωση διατηρεί την ικανότητα να απαντά στην εκπαίδευση μέσω νευροπλαστικών διεργασιών ακόμα και σε ηλικιωμένους ανθρώπους3.

Έτσι, η μουσική εκπαίδευση, μια διεργασία που είναι πολυαισθητηριακή εκ φύσεως αλλά και με έντονο συναισθηματικό κίνητρο, προσδίδει ένα ιδιαιτέρως πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη προγραμμάτων γνωστικής ενδυνάμωσης που στοχεύουν στην εκπαίδευση πολυαισθητηριακών λειτουργιών σε ενήλικες4 ή και στην καθυστέρηση της έναρξης της γνωστικής έκπτωσης που συνδέεται με την γήρανση5.