Κοινοποιήσεις
 •     Το MusicPLast είναι ένα ερευνητικό έργο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου [2089]. Ο σκοπός του έργου είναι τριπλός: (α) Η […]

  Τι είναι το MusicPlast

      Το MusicPLast είναι ένα ερευνητικό έργο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου [2089]. Ο σκοπός του έργου είναι τριπλός: (α) Η […]

 • Τα πρώτα αποτελέσματα από το MusicPlast είναι πολύ ενθαρρυντικά! Σε μια ομάδα 8 ηλικιωμένων συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την παρέμβαση, η σύγκριση των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών πριν και μετά την παρέμβαση δείχνει στατιστικά σημαντική αύξηση στην λειτουργία της ανώτερης κροταφικής έλικας, όπως φαίνεται και από την παρακάτω […]

  Πρώιμα αποτελέσματα

  Τα πρώτα αποτελέσματα από το MusicPlast είναι πολύ ενθαρρυντικά! Σε μια ομάδα 8 ηλικιωμένων συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την παρέμβαση, η σύγκριση των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών πριν και μετά την παρέμβαση δείχνει στατιστικά σημαντική αύξηση στην λειτουργία της ανώτερης κροταφικής έλικας, όπως φαίνεται και από την παρακάτω […]

 • Το MusicPlast αναζητεί συμμετέχοντες. Έχοντας ολοκληρώσει την ανάπτυξη του διαδικτυακού παιχνιδιού στο οποίο στηρίζεται η πολυαισθητηριακή εκπαίδευση, το έργο περνάει στην φάση της συλλογής δεδομένων. Στόχος της παρούσας φάσης είναι η παροχή της εκπαίδευσης σε έναν ικανό αριθμό συμμετεχόντων, όλων των ηλικιών, έτσι ώστε να […]

  Συμμετοχή

  Το MusicPlast αναζητεί συμμετέχοντες. Έχοντας ολοκληρώσει την ανάπτυξη του διαδικτυακού παιχνιδιού στο οποίο στηρίζεται η πολυαισθητηριακή εκπαίδευση, το έργο περνάει στην φάση της συλλογής δεδομένων. Στόχος της παρούσας φάσης είναι η παροχή της εκπαίδευσης σε έναν ικανό αριθμό συμμετεχόντων, όλων των ηλικιών, έτσι ώστε να […]

 • Paraskevopoulos, E., Chalas, N., Karagiorgis, A., Karagianni, M., Papadelis, G., Bamidis, P. Multisensory training for protective neuroplastic changes in the elderlies: MusicPlast. Poster presented at the 3rd International Conference on Medical Education Informatics – MEI 2018. September 6-7, Leeds, UK

  Δημοσιεύσεις

  Paraskevopoulos, E., Chalas, N., Karagiorgis, A., Karagianni, M., Papadelis, G., Bamidis, P. Multisensory training for protective neuroplastic changes in the elderlies: MusicPlast. Poster presented at the 3rd International Conference on Medical Education Informatics – MEI 2018. September 6-7, Leeds, UK

Διαλεγμένα
 •     Το MusicPLast είναι ένα ερευνητικό έργο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου [2089]. Ο σκοπός του έργου είναι τριπλός: (α) Η […]

  Τι είναι το MusicPlast

      Το MusicPLast είναι ένα ερευνητικό έργο του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου [2089]. Ο σκοπός του έργου είναι τριπλός: (α) Η […]

  Continue Reading...

 • Τα πρώτα αποτελέσματα από το MusicPlast είναι πολύ ενθαρρυντικά! Σε μια ομάδα 8 ηλικιωμένων συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την παρέμβαση, η σύγκριση των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών πριν και μετά την παρέμβαση δείχνει στατιστικά σημαντική αύξηση στην λειτουργία της ανώτερης κροταφικής έλικας, όπως φαίνεται και από την παρακάτω […]

  Πρώιμα αποτελέσματα

  Τα πρώτα αποτελέσματα από το MusicPlast είναι πολύ ενθαρρυντικά! Σε μια ομάδα 8 ηλικιωμένων συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την παρέμβαση, η σύγκριση των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών πριν και μετά την παρέμβαση δείχνει στατιστικά σημαντική αύξηση στην λειτουργία της ανώτερης κροταφικής έλικας, όπως φαίνεται και από την παρακάτω […]

  Continue Reading...

 • Το MusicPlast αναζητεί συμμετέχοντες. Έχοντας ολοκληρώσει την ανάπτυξη του διαδικτυακού παιχνιδιού στο οποίο στηρίζεται η πολυαισθητηριακή εκπαίδευση, το έργο περνάει στην φάση της συλλογής δεδομένων. Στόχος της παρούσας φάσης είναι η παροχή της εκπαίδευσης σε έναν ικανό αριθμό συμμετεχόντων, όλων των ηλικιών, έτσι ώστε να […]

  Συμμετοχή

  Το MusicPlast αναζητεί συμμετέχοντες. Έχοντας ολοκληρώσει την ανάπτυξη του διαδικτυακού παιχνιδιού στο οποίο στηρίζεται η πολυαισθητηριακή εκπαίδευση, το έργο περνάει στην φάση της συλλογής δεδομένων. Στόχος της παρούσας φάσης είναι η παροχή της εκπαίδευσης σε έναν ικανό αριθμό συμμετεχόντων, όλων των ηλικιών, έτσι ώστε να […]

  Continue Reading...

 • Paraskevopoulos, E., Chalas, N., Karagiorgis, A., Karagianni, M., Papadelis, G., Bamidis, P. Multisensory training for protective neuroplastic changes in the elderlies: MusicPlast. Poster presented at the 3rd International Conference on Medical Education Informatics – MEI 2018. September 6-7, Leeds, UK

  Δημοσιεύσεις

  Paraskevopoulos, E., Chalas, N., Karagiorgis, A., Karagianni, M., Papadelis, G., Bamidis, P. Multisensory training for protective neuroplastic changes in the elderlies: MusicPlast. Poster presented at the 3rd International Conference on Medical Education Informatics – MEI 2018. September 6-7, Leeds, UK

  Continue Reading...

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων