Λήξη προγράμματος δια βίου με θέμα την επιμόρφωση στη γλώσσα των νευμάτων

IMG_8892

Έληξε με επιτυχία στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιήθηκε από τις 4 Νοεμβρίου 2016 έως τις 23 Μαρτίου 2017 το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Β/θμιας και διδασκάλων Α/θμιας Εκπαίδευσης και κληρικών στην ελληνική γλώσσα των νευμάτων για την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη και τη λατρεία της Εκκλησίας» με την εποπτεία του Τομέα Λατρείας, Χρ. Αγωγής και Εκκλ. Διοίκησης του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο για την Επιμόρφωση των Κωφών «Νεύμα-Οι Φίλοι Κωφαλάλων Θεσσαλονίκης». Το πιλοτικό αυτό Σεμινάριο διήρκησε 182 ώρες, περιελάμβανε 5 θεματικές ενότητες και Πρακτική Άσκηση 64 ωρών, προσέφερε 18 μονάδες ECTS και συμμετείχαν 7 επιμορφούμενοι.

Το πρόγραμμα παρείχε στους επιμορφούμενους το θεωρητικό υπόβαθρο και τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες επικοινωνίας με τα κωφά και βαρήκοα άτομα, όπως επίσης και γνώσεις για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία θρησκευτικών. Επίσης όσοι το παρακολουθήσουν εξοικειώθηκαν με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας όπως επίσης και το αντίστοιχο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Εξάλλου η συναναστροφή με τα κωφά άτομα κατέστησε σαφείς τις πρακτικές καθημερινές τους δυσκολίες και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Στο πέρας του προγράμματος χορηγήθηκε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε εκπαιδευτική ενότητα και ειδικά εκπαιδευτικά βίντεο για στην εκμάθηση των ελληνικών νευμάτων. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους επιμορφούμενους, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή στο μέλλον ενός δεύτερου κύκλου. Οι επιμορφούμενοι τέλος αξιολογήθηκαν με εξετάσεις (προφορικές και γραπτές), στις οποίες κρίθηκε ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα. Ακολούθως χορηγήθηκε βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Profile photo of Μόσχος Γκουτζιούδης

Σχετικά με Moschos Gkoutzioudis;Μόσχος Γκουτζιούδης

Επίκ. Καθ. Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.