14o Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Βιβλικῶν Σπουδῶν με θέμα «Τὸ πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἁγία Γραφή»

%ce%b1%cf%86%ce%af%cf%83%ce%b1Η Ελληνική Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών διοργωνώνει το 14o Διεθνές Επιστημονικό της Συνέδριο  με θέμα «Το πρόσωπο της Μητέρας του Χριστού στην Αγία Γραφή». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες κατά το χρονικό διάστημα 5-8 Νοεμβρίου 2016 και φιλοξενείται για τρίτη φορά από την Ιερά Μητρόπολη Νιγρίτης και Σερρών. Οι συνεδρίες θα διεξαχθούν στον χώρο του ξενοδοχείου PHILIPPOS XENIA και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Πρωτ. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, τ. αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Θωμάς Ιωαννίδης, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

Χαράλαμπος Ατματζίδης, αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Παλιούρας, Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτης

Χαράλαμπος Ατματζίδης

Αικατερίνη Μπατσιόλα

Λάμπρος Παγούνης

Μαρία Καρτάνου

Κλεοπάτρα Καρτάνου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Νοεμβρίου 2016

9:00-10:30 Χαιρετισμοί

Ἐναρκτήρια εἰσήγηση

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Ὁ ρόλος τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἱστορία τῆς Θείας Οἰκονομίας»

10:30-11:00 Καφές

11:00-12:30 Α΄ Συνεδρία (Πρόεδρος: Ι. Καραβιδόπουλος, ὁμότιμος καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ)

11:00-11:30 Ἀθανάσιος Παπαρνάκης, ἀναπληρωτὴς καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Τὸ ἀειπάρθενον τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη»

11:30-12:00 Χρῆστος Καρακόλης, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, «Ἡ Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ στὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο: Ἀφηγηματικὴ λειτουργία καὶ θεολογικὴ σημασία»

12:00-12:30 Ἄννα Κόλτσιου, ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ «παρὰ τῷ Σταυρῷ» (Ἰω 19,25): Βιβλικὴ περιγραφὴ καὶ ποιητικὸς μετασχηματισμὸς στὴν ὑμνογραφία τῆς Μ. Ἑβδομάδος»

12:30-16:30 Γεῦμα – Μεσημεριανὸ διάλειμμα

16:30-18:30 Β΄ Συνεδρία (Πρόεδρος: π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης, τ. ἀναπλ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ)

16:30-17:00 Δ. Καϊμάκης, ὁμότιμος καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Ἰδού ἡ παρθένος …»

17:00-17:30 Μόσχος Γκουτζιούδης, ἐπίκουρος καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Ἡ παρουσία τῆς Μαρίας στὸν γενεαλογικὸ κατάλογο τοῦ Ματθαίου καὶ ἡ ἀντίληψη περὶ τῆς ἐκ παρθένου γενέσεως τοῦ Ἰησοῦ»

17:30-18:00 Vladislav Topalović, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Σεράγιεβο (Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη), «Ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐα περὶ τῆς Γέννησης τοῦ Ἐμμανουὴλ (Ἠσ. 7. 14) στὴν ἀναφορὰ τοῦ Ματθαίου περὶ τῆς Γέννησης τοῦ Μεσσία (Μθ 1. 23)»

18:00-18:30 Stefka Kancheva, καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Μεγάλου Τυρνόβου (Βουλγαρία), “Theotokos – a New Tabernacle and a Living Temple (Old Testament in the Vespers for the Entry into the Temple of the Mother of God)”

18:30-19:00 Καφές

19:00-20:30 Γ΄ Συνεδρία (Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ἀτματζίδης ἀναπλ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ)

19:00-19:30 Χρῆστος Καραγιάννης, ἐπίκουρος καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, «Ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὰ λατρευτικά της ἀντικείμενα ὡς προτυπώσεις τῆς Θεοτόκου»

19:30-20:00 Κωνσταντῖνος Μπελέζος, ἀναπληρωτὴς καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, «Μαρία καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς»

20:00-20:30 Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τοῦ Νόμου στὰ Παύλεια κείμενα: ἡ ἀντιστροφὴ τῆς κατάρας»

20:30-22:00 Δεῖπνο

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Νοεμβρίου 2016

8:00-10:30 Θ. Λειτουργία

10:30-17:00 Καφές, γεῦμα στὴν μονὴ Τ. Προδρόμου, μεσημεριανὴ ἀνάπαυση

17:00-18:30 Δ΄ Συνεδρία (Πρόεδρος: Δ. Καϊμάκης, ὁμότιμος καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ)

17:00-17:30 Μαρία Παζάρσκη, δρ. Θεολογίας Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Μορφὲς μεσιτείας στὴν Παλαιὰ Διαθήκη»

17:30-18:00 Daniel Mihoc, λέκτορας Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Sibiu (Ρουμανία), “The Mother of Christ in the Book of Revelation”

18:00-18:30 Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, ἀναπληρωτὴς καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Ἀποκαλύψεως 12, 1-6α. Μιὰ ἐνδεχόμενη μαριολογικὴ πρόσληψη»

18:30-19:00 Καφές

19:00-20:30 Ε΄ Συνεδρία (Πρόεδρος: Ivan Dimitrov, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Σόφιας)

19:00-19:30 π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης, τ. ἀναπληρωτὴς καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Ἀποκ. κεφ. 12: Ἀπὸ τὴν Εὔα τοῦ Πρωτευαγγελίου ὡς τὴν Ἐκκλησία»

19:30-20:00 Ἄννα Τιρικανίδου, δρ. Θεολογίας Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Ἡ Παναγία στὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ στὴν ζωγραφικὴ (ἑλληνικὴ καὶ διεθνή)»

20:00-20:30 Εὐανθία Ἀδαμτζίλογλου, δρ. Θεολογίας Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Εἶναι ἡ Θεοτόκος Μαρία ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ; Μιὰ βιβλικὴ κριτικὴ στὸν Jakob Boehme καὶ στοὺς Ρώσους Σοφιολόγους»

20:30-22:00 Δεῖπνο

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 Νοεμβρίου 2016

9:00-10:30 Στ΄ Συνεδρία (Χρῆστος Οἰκονόμου, ὁμότιμος καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ)

9:00-9:30 Τιμολέων Γαλάνης, δρ. Θεολογίας Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας στὸ Ταλμοὺδ (Μπαρ Παντέρα): Ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σὲ ἀντιρρητικὰ κείμενα τοῦ ἰουδαϊκοῦ καὶ τοῦ ἐθνικοῦ κόσμου.»

9:30-10:00 Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, ὁμότιμος καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια»

10:00-10:30 Βασίλειος Δ. Τζέρπος, δρ. Θεολογίας Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, «Ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ στὸ κείμενο τῶν P. Oxy 210 καὶ  P. Cair. G 10735»

10:30-11:00 Καφές

11:00-12:30 Ζ΄ Συνεδρία (Πρόεδρος: Χρῆστος Καρακόλης, ἀναπληρωτὴς καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ)

11:00-11:30 π. Κωνσταντῖνος Παπαθανασίου, δρ. Θεολογίας Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, «Ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ στὸν Γολγοθᾶ (Ἰω 19:25-28α): Ἱστορικότητα καὶ συμβολικότητα»

11:30-12:00 Θωμᾶς Ἰωαννίδης, ἀναπληρωτὴς καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, «Καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον (Ματθ 1:25): Τὸ ἀειπάρθενο τῆς Θεοτόκου στὴν πατερικὴ ἑρμηνευτικὴ παράδοση»

12:00-12:30 Χρῆστος Οἰκονόμου, ὁμότιμος καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Τὸ βιβλικὸ ὑπόβαθρο γιὰ τὴν Θεοτόκο Μαρία στὰ συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου»

12:30-16:30 Γεῦμα – Μεσημεριανὸ διάλειμμα

16:30-18:30 Η΄ Συνεδρία (Πρόεδρος: Θωμᾶς Ἰωαννίδης, ἀναπληρωτὴς καθηγητής, Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ)

16:30-17:00 Ἀλεξάνδρα Παλάντζα, ἐπίκουρος καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, «Ὁ πόκος τοῦ Γεδεὼν (Κριτ. 6,36-40) : ἡ κατανόηση τοῦ θαυμαστοῦ σημείου ὡς προτύπωσης τῆς Θεοτόκου»

17:00-17:30 Ivan Dimitrov, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Σόφιας (Βουλγαρία), “The Ambivalence Presentation of the Dormition of the Holy Theotokos in the Orthodox Church Teaching and the Liturgical Texts”

17:30-18:00 Ἀλέξανδρος Ἀναγνωστόπουλος, δρ. Θεολογίας Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, «Φορητὲς εἰκόνες τηῆς Παναγίας ἀποδιδόμενες στὸν χρωστήρα τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ»

18:00-18:30 Συμπεράσματα

19:00-20:30 Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός

20:30-22:30 Δεῖπνο – Συνέλευση μελῶν ἑταιρείας

ΤΡΙΤΗ 8 Νοεμβρίου 2016

9:00-11:00 Ἐκκλησιασμός – Ἀναχώρηση

Profile photo of Moschos Gkoutzioudis;Μόσχος Γκουτζιούδης

Σχετικά με Moschos Gkoutzioudis;Μόσχος Γκουτζιούδης

Επίκ. Καθ. Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Κατηγορίες: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.