Ευαγγελία Αμοιρίδου, Πτυχές από την Ιστορία της αδιαίρετης εκκλησίας, Εκδόσεις Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012

Περιεχόμενα

Πρόλογος 5

Εισαγωγή 7

Μέρος Α΄

Θέματα από την εκκλησιαστική ιστορία

Κεφ. 1. Ο Χριστιανισμός από μη επιτρεπόμενη θρησκεία σε επίσημη κρατική θρησκεία (Διωγμοί) 15

Κεφ. 2. Οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησίας 47

Κεφ. 3. Οικουμενικές Σύνοδοι 73

Κεφ. 4. Σχίσματα 115

Κεφ. 5. Αιρέσεις 117

Κεφ. 6. Μία πολιτική σύγκρουση με θρησκευτικές προεκτάσεις: εικονομαχία 203

Κεφ. 7. Βυζάντιο – Κωνσταντινούπολη: από αποικία, πρωτεύουσα αυτοκρατορίας 223

Μερος Β΄

Κείμενα 259

Διαγράμματα – Πίνακες 325

Profile photo of Moschos Gkoutzioudis;Μόσχος Γκουτζιούδης

Σχετικά με Moschos Gkoutzioudis;Μόσχος Γκουτζιούδης

Επίκ. Καθ. Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Κατηγορίες: ΒΙΒΛΙΑ. Ετικέτες: , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.