Άννα Κόλτσιου-Δημήτριος Νικήτας, Η Υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος. Κείμενα-Μεταφράσεις-Σχόλια, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2018 (σελ. 502)

cover-YKMEΚυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Άννας Κόλτσιου, Καθηγήτριας του Τμήματος Θεολογίας, και του Δημητρίου Νικήτα, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ. Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο διεπιστημονικό εργαλείο για όσους επιθυμούν να προσεγγίσουν τα υμνογραφικά κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδος από το πρωτότυπο. Μέσα από μια μεθοδική γλωσσική και υφολογική ανάλυση των πρωτότυπων κειμένων, συνοδεία του ανάλογου θεολογικού υπομνηματισμού, καταδεικνύεται η μοναδικότητα της υμνογραφίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας: ο γλωσσικός πλουραλισμός, η λογοτεχνική αξία αλλά και το βάθος των θεολογικών μηνυμάτων. Παράλληλα, επισημαίνεται τόσο η αξία του πρωτοτύπου όσο και η σημασία της μετάφρασης, προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων μιας από τις πιο πλούσιες λατρευτικές περιόδους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. ΤΑ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΙ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

IIΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΙV. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

V. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

VΙ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

VΙΙ. ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

VΙΙΙ. ΣΤΙΞΗ ΤΩΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ

Ι. ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΙ. ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΙΙ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ – ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

IV. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

V. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕ­ΡΑΣ. ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΤΙΦΩΝΑ – ΣΤΙΧΟΙ – ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

VI. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

VII. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ

VIII. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INITIA CARMINUM (ΑΡΧΕΣ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ)

Profile photo of Moschos Gkoutzioudis;Μόσχος Γκουτζιούδης

Σχετικά με Moschos Gkoutzioudis;Μόσχος Γκουτζιούδης

Επίκ. Καθ. Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Κατηγορίες: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.