• Για το γέλιο (που μας λείπει) και το χιούμορ (που πάντα ψάχνουμε)

    Διεπιστημονικό Συνέδριο στο ΑΠΘ. Καλή επιτυχία στους συναδέλφους.

    Βλ. πρόγραμμα.


     Leave a reply
    *

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων