Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής του περ. «Φιλόλογος»

Φεβρουαρίου 18th, 2017

Από το πρώτο για το 2017 τεύχος του Φιλολόγου την ευθύνη για τη σύνταξη του περιοδικού αναλαμβάνει Συντακτική Επιτροπή επιφορτισμένη με το έργο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής (Σ.Ε.) είναι και μέλη του Δ.Σ. (τακτικά ή αναπληρωματικά), το οποίο και ενημερώνουν για θέματα σύνταξης του περιοδικού. Την τελική ευθύνη για τα δημοσιευόμενα κείμενα στον Φιλόλογο έχει πάντα το Δ.Σ. του ομώνυμου Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ενώ κατά νόμον υπεύθυνος παραμένει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Για τη δημοσίευση ενός επιστημονικού άρθρου στον Φιλόλογο θα ακολουθείται πλέον συγκεκριμένη διαδικασία: Οι συγγραφείς αποστέλλουν το κείμενό τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σ.Ε.: filologos.sintaktiki@gmail.com· ακολούθως, η Σ.Ε. παραλαμβάνει το άρθρο, απαντά στον αποστολέα, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή, και τον ενημερώνει ότι θα έχει απάντηση εντός τριών μηνών για τον αν θα δημοσιευτεί το κείμενό του· στη συνέχεια η Σ.Ε. προωθεί το κείμενο στον Σύμβουλο Ύλης που κρίνεται επιστημονικά αρμόδιος για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Αυτός οφείλει να απαντήσει στη Σ.Ε. εντός διμήνου για το αν το άρθρο είναι: α) δημοσιεύσιμο ως έχει, ή β) δημοσιεύσιμο κατόπιν συγκεκριμένων διορθώσεων στις οποίες καλείται να προβεί ο συντάκτης του, ή γ) μη δημοσιεύσιμο βάσει αιτιολογημένης κρίσης, για το κύριο σκεπτικό της οποίας ενημερώνεται ο αρθρογράφος.

Τα υποβαλλόμενα κείμενα οφείλουν από τυπογραφική άποψη να είναι μορφοποιημένα σύμφωνα με τις Οδηγίες της Σ.Ε., που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.philologos.gr) και δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος κάθε ημερολογιακής χρονιάς.

Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής: Κάτια Κιλεσοπούλου, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Βασίλης Μπετσάκος και Ελένη Χειμαριού.

Leave a Reply

*


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων