Αρχείο κατηγορίας Χωρίς κατηγορία

WELCOME

Our research is focused on catalytic applications of supported metal nanoparticles in several organic transformations. Transition metal nanoparticles such as Au, Ag, Fe and Cu NPs have been used as catalysts supported on different inorganic mesoporous materials. However, photocatalytic processes … Συνέχεια

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | 65 σχόλια