Προγράμματα Σπουδών

Προγράμματα σπουδών Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό και Φυσικής για το Γυμνάσιο.

Α. Διδακτορικές Διατριβές

Στην κατεύθυνση αυτή έχω επιβλέψει τις παρακάτω διδακτορικές διατριβές που έχουν περατωθεί με επιτυχία:

 1. Φυσικές Επιστήμες για την εκπαίδευση των κριτικά σκεπτόμενων και ενεργών πολιτών (Απόστολος Καρύδας, 2007)
 2. Πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστημών Ε΄και Στ΄Δημοτικού στην κατεύθυνση του «γραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες» (Χρήστος Πράμας, 2009)
 3. Οι ικανότητες-κλειδιά και η καλλιέργειά τους μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Μάριος Χαραλάμπους, 2010)
 4. Προγράμματα σπουδών Φυσικής για την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Κωνσταντίνος Κεραμιδάς, 2012)
 5. Προγράμματα σπουδών Φυσικών Επιστημών  Α΄ έως και Δ΄ Δημοτικού στην κατεύθυνση του «γραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες» (Μελπομένη Σταμπουλή, 2013)
 6. Πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστημών και κοινωνικός αποκλεισμός: Μια παιδαγωγική προσέγγιση (Αναστάσιος Σιάτρας, 2013)

Β. Πρόγραμμα Σπουδών της Κύπρου

Το Μάρτιο του 2009 ορίστηκα, από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρόεδρος της επιτροπής για τη σύνταξη του προγράμματος  σπουδών Φυσικών Επιστημών για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και Φυσικής για τις τάξεις Α΄ Γυμνασίου έως και Α΄ Λυκείου. Το τελικό προϊόν, μετά από συζητήσεις και δημόσια διαβούλευση, παραδόθηκε το Μάιο του 2011. Παράλληλα είχα την ευθύνη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σποδών.

 1. Γενικές σχεδιαστικές αρχές για όλες τις τάξεις από Α΄ Δημοτικού έως και Α΄ Λυκείου
 2. Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών για όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου (2011)
 3. Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α’ Γυμνασίου – Α’ Λυκείου (2011)

Γ. Βιβλία (Εκδόσεις Επίκεντρο)

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν εκδοθεί δυο βιβλία μου από τις εκδόσεις «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ»

 1. Προγράμματα σπουδών Φυσικών Επιστημών στην κατεύθυνση “Γνώσεις και Ικανότητες για τη ζωή”: Τόμος Ι Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2010)
 2. Προγράμματα σπουδών Φυσικής στην κατεύθυνση “Γνώσεις και Ικανότητες για τη ζωή”:Τόμος ΙΙ Φυσική Α΄ Γυμνασίου – Α΄ Λυκείου (2011)

Δ. Συνέδρια – ημερίδες

Έχω (συν)διοργανώσει τα παρακάτω συνέδρια και ημερίδες σχετικές με Προγράμματα Σπουδών

 Για τα πρακτικά του συνεδρίου πατήστε εδώ

 Για τα πρακτικά του συνεδρίου πατήστε εδώ 

Στ. Εργασίες σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια και περιοδικά

Επιλογή εργασιών μου από αυτή την περιοχή

Αγγλόγλωσσες εργασίες:

 1. Siatras, A., & Koumaras, P. (2013, April). Science education as public and social wealth: The notion of citizenship from a European perspective. In D. Blades (Chair), Rethinking the citizen in science education: subjectivity, critical thinking, eco-justice, and equity. Symposium conducted at 2013 International Conference of the American Educational Research Association, San Francisco, LA.
 2. Siatras, A., Pramas, Ch., Stampouli, M., and Koumaras, P. (2013, April). Making the vision of ‘scientific literacy for all’ a reality: The new Cypriot science  curriculum. Paper to be presented at 2013 International Conference of the American Educational Research Association, San Francisco, LA.

Ελληνόγλωσσες εργασίες:

 1. Σιάτρας, Α., Πράμας, Χ., Σταμπουλή, Μ., & Κουμαράς, Π. (2013). Υλοποιώντας το όραμα του «Γραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες για Όλους»: Το νέο κυπριακό πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστημών. Στο Πιερράτος, Θ., Αρτέμη, Σ., Πολάτογλου, Χ., & Κουμαράς, Π. (Εκδ.), Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου με τίτλο «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» (σσ. 117-127). Ανακτήθηκε από http://sapth2013.web.auth.gr
 2. Κουμαράς, Π. (2013). Αναλυτικά προγράμματα Φυσικής στο επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Το σημερινό πλαίσιο. Στο Πιερράτος, Θ., Αρτέμη, Σ., Πολάτογλου, Χ., & Κουμαράς, Π. (Εκδ.), Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου με τίτλο «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» (σσ. 117-127). Ανακτήθηκε από http://sapth2013.web.auth.gr

Z. Ομιλίες

Ομιλία με θέμα «Σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Σχολιάστε