Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της Φυσικής

b69385

Ο οδηγός επιχειρεί να δώσει μια απάντηση σε ερωτήματα όπως:

– Είναι δυνατό να γίνουν πειράματα, όταν λείπουν από τα σχολεία οι ειδικοί χώροι και τα ειδικά υλικά, όργανα και συσκευές που απαιτούνται;
– Τα πειράματα συχνά αποτυγχάνουν. Υπάρχουν πειράματα με μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας;
– Υπάρχει το ενδεχόμενο κατά την εκτέλεση του πειράματος να συμβεί κάποιο ατύχημα. Υπάρχουν πειράματα με μικρή επικινδυνότητα;
– Τι είδους πειράματα είναι κατάλληλα για μια διδασκαλία της φυσικής που να αφορά και να ενδιαφέρει τον κάθε πολίτη και όχι μόνο να εξυπηρετεί την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;
Ως απάντηση στα παραπάνω προτείνεται να γίνονται πειράματα φυσικής με υλικά καθημερινής χρήσης και να χρησιμοποιούνται καταστάσεις και προβλήματα από την καθημερινή ζωή.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.