Αρχική

Σας καλωσορίζω στον προσωπικό μου ιστοχώρο.

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε πληροφορίες για την εκπαιδευτική και ερευνητική μου δραστηριότητα στα πλαίσια των καθηκόντων μου ως καθηγητή του Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

Σχολιάστε