Μαθήματα

Υποχρεωτικά μαθήματα

 

Κωδικός Μάθημα Τύπος
301 Ερμηνεία ποιητικών και προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης απο τα κείμενα των Εβδομήκοντα Υ
302 Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών Υ
402 Εκκλησιαστική Γραμματολογία με έμφαση στους Λατίνους Πατέρες Υ
405 Υ
406 Καινή Διαθήκη ΙΙ: Ερμηνεία Ευαγγελίων Υ
502
503 Λειτουργική Υ
506 Καινή Διαθήκη ΙΙΙ: Ερμηνεία Επιστολών Υ
507
601
602 Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων Υ
603
605 Διαθρησκειακός διάλογος Υ
606 Οικουμενική κίνηση Υ
607 Ομιλητική Υ
704 Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική Υ
705 Εισαγωγή στην Ηθική Υ
706 Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης Υ
802 Κανονικό και εκκλησιαστικό δίκαιο Υ
806 Καινή Δαιθήκη IV: Θεολογία της Καινής Διαθήκης Υ
807 Κοινωνική θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού Υ

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μάθημα
1504 Ρωσική πνευματικότητα
1589 Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1680 Σύγxρονα εκπαιδευτικά και διδακτικά θέματα
1799 Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής μελέτης
1986 Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2030 ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2032 Ψηφιακή διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς – Κατασκευή ιστοσελίδων
2036 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
2041 Ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΤΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ.
2073
2079 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΙΝΓΚΜΑΡ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ
2091 Η θρησκευτική αγωγή στην Ευρώπη της διαφορετικότητας
2092 Τα σχολικά εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών
2102 Κυβερνητική – Έξυπνη (smart) Ψηφιακή εποχή. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Οργανισμοί, φορείς, χορηγίες.
2105 Φτώχια και αφθονία στηv καταλωτική κοινωνία
2119 Λατρευτική αγωγή στην παιδική και εφηβική ηλικία και κατηχητικές διδακτικές δράσεις
2172 Η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο
Θ242 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ