ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση Εργασίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Μαθηματικών
Τομέας Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 997954
e-mail: fkolyva@math.auth.gr

Ιδιότητα: Αναπλ. Καθηγήτρια του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

Υπηκοότητα: Ελληνική

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 παιδιά

Τα σχόλια έχουν κλείσει.