Προκήρυξη Προγράμματος «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση»

in Χωρίς κατηγορία

JPEGEXAMPLE4

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση»

Δ’ Κύκλος

Χρόνος υλοποίησης: 14 Ιανουαρίου 2019 – 16  Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει ειδίκευση στην χρήση των ισοκινητικών δυναμομέτρων για την αξιολόγηση και βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά παραγωγής μυϊκής δύναμης.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ισοκινητικής δυναμομετρίας.
 • Να γνωρίζουν τα βασικά σφάλματα της ισοκινητικής αξιολόγησης.
 • Να σχεδιάζουν ένα βασικό πρωτόκολλο ισοκινητικής αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης.
 • Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας ισοκινητικής αξιολόγησης
 • της δύναμης.
 • Να σχεδιάζουν ένα πρωτόκολλο ισοκινητικής ενδυνάμωσης και αντοχής.
 • Να εντάσσουν την ισοκινητική άσκηση σε προγράμματα πρόληψης ή/και αποκατάστασης κακώσεων

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μεγάλων κέντρων αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης, ορθοπαιδικών κλινικών, αθλητιατρικών κέντρων, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, κέντρων αποκατάστασης, και προπονητικών κέντρων. Αυτό οφείλεται στο ότι επιτρέπει την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης με ακρίβεια, υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Επίσης, επιτρέπει την άσκηση μεμονωμένων μυϊκών ομάδων τροποποιώντας και παρακολουθώντας την εξέλιξη της μυϊκής λειτουργίας.

Σήμερα δεν υπάρχουν πολλά στελέχη με ειδίκευση στη χρήση της ισοκινητικής δυναμομετρίας και της άσκησης. Η χρήση των δυναμομέτρων γίνεται σχεδόν εμπειρικά από απόφοιτους διάφορων ειδικοτήτων όπως φυσικοθεραπευτές, ιατρούς, αποφοίτους ΤΕΦΑΑ. Η απουσία αντίστοιχου προγράμματος διεθνώς θα προσδώσει ένα εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτής της ειδίκευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους της Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Ιατρικής με ειδίκευση την Ορθοπαιδική, Φυσιατρική, Αθλητιατρική, Νευρολογία, Ρευματολογία ή σχετικό ερευνητικό έργο, πτυχιούχους φυσικοθεραπείας αλλά και πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με συναφή ειδίκευση οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε εργομετρικά κέντρα, κέντρα αξιολόγησης αθλητών, κέντρα αποκατάστασης, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, αυτά θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα η/και Σάββατο πρωί, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης ορισμένων διαλέξεων σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 44 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων εξ’αποστάσεως, μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων δια ζώσης και στην ενότητα της πρακτικής εφαρμογής. Οι ενότητες Β και Γ, θα διεξαχθούν σε ένα τριήμερο. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες:

Α. Θεωρητική κατάρτιση, εξ αποστάσεως – Εισαγωγή στην Ισοκινητική δυναμομετρία (18 ώρες)

Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει εξ αποστάσεως με διαλέξεις, μέσω της πλατφόρμας e-learning.

 1. Βασικές αρχές ανάπτυξης της μυϊκής δύναμης – Αξιολόγηση της δύναμης με δυναμόμετρα
 2. Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης δύναμης – Βασικές μεταβλητές αξιολόγησης
 3. Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μυϊκής αντοχής
 4. Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μυϊκής σταθερότητας
 5. Σφάλματα στην ισοκινητική δυναμομετρία
 6. Ισομετρική αξιολόγηση της δύναμης

Β. Θεωρητική κατάρτιση, δια ζώσης – Πρωτόκολλα άσκησης και αποκατάστασης (10 ώρες)

Η θεωρητική κατάρτιση θα διεξαχθεί σε εργαστήριο στην Αθήνα σε μια ημέρα (Παρασκευή) στο μέσο του προγράμματος (μετά τη διάλεξη 6).

 1. Πρόληψη τραυματισμών & Ισοκινητική δυναμομετρία
 2. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Άνω άκρα 1
 3. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Άνω άκρα 2
 4. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Κάτω άκρα 1
 5. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Κάτω άκρα 2

Γ. Πρακτική εξάσκηση, δια ζώσης (16 ώρες)

Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί σε εργαστήριο στην Αθήνα σε δυο ημέρες (Σάββατο – Κυριακή) στο μέσο του προγράμματος (μετά τη διάλεξη 6).

 • Βασικές αρχές λειτουργίας του δυναμομέτρου
 • Χειρισμός του λογισμικού και προετοιμασία
 • Εξέταση της άρθρωσης του γόνατος – Καθιστή – ύπτια θέση
 • Εξέταση της άρθρωσης του ισχίου – Κάμψη –Έκταση προσαγωγή – Απαγωγή
 • Εξέτασης της άρθρωσης της ποδοκνημικής
 • Εξέταση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης – Έξω – Έσω στροφή-Απαγωγή – Προσαγωγή
 • Εξέταση της άρθρωσης του αγκώνα Κάμψη – Έκταση
 • Εξαγωγή της αξιολόγησης
 • Βασικά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία της ισοκινητικής άσκησης (έκκεντρη, σύγκεντρη, παθητική κίνησης)

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει με 1 δοκιμασία ερωτήσεων και μια εργαστηριακής αναφοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning με το ακόλουθο σχήμα:

1η εξέταση: Μετά το τέλος της έκτης θεματικής ενότητας

2η εξέταση: Πριν την έναρξη του πρακτικού μέρους

Υλικό διδασκαλίας

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό από όλες τις διαλέξεις συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων αξιολόγησης και ενδυνάμωσης ανά άρθρωση και σε ειδικές περιπτωσιακές μελέτες. Επίσης, θα υπάρξει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και σχετικά συγγράμματα των διδασκόντων.

Διδάσκοντες

Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Αμοιρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Πιστοποιητικά

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης/επιμόρφωσης (μόνο σε όσους περάσουν με επιτυχία τις διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολουθήσουν το πρακτικό μέρος του προγράμματος)

(β) Βεβαίωση συμμετοχής (σε όσους έχουν παρακολουθήσει το 70% των μαθημάτων)

Διαδικασία Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 5/11 έως 15/12/2018 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 2. Τίτλοι Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει ένα μέγιστο αριθμό 18 συμμετεχόντων. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, η επιλογή θα γίνει βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 395 ευρώ (πληρωτέο σε δυο δόσεις).

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://neural-sr.web.auth.gr/ και να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή Ελευθέριο Κέλλη στο: ekellis@phed-sr.auth.gr .

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                            Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                           του Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων     Ε. Κέλλης, Καθ. ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

ΥΛΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

in Χωρίς κατηγορία

Τρόπος και κριτήρια Αξιολόγησης στο μάθημα ΕμβιομηχανικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΥΛΗΣ_ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_2017

Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση

in Χωρίς κατηγορία

JPEGEXAMPLE4ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση»

Γ’ Κύκλος

Χρόνος υλοποίησης: 21 Οκτωβρίου 2017 – 25 Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει ειδίκευση στην χρήση των ισοκινητικών δυναμομέτρων για την αξιολόγηση και βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

·         Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά παραγωγής μυϊκής δύναμης.

·         Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ισοκινητικής δυναμομετρίας.

·         Να γνωρίζουν τα βασικά σφάλματα της ισοκινητικής αξιολόγησης.

·         Να σχεδιάζουν ένα βασικό πρωτόκολλο ισοκινητικής αξιολόγησης της μυϊκής

·         δύναμης.

·         Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας ισοκινητικής αξιολόγησης

·         της δύναμης.

·         Να σχεδιάζουν ένα πρωτόκολλο ισοκινητικής ενδυνάμωσης και αντοχής.

·         Να εντάσσουν την ισοκινητική άσκηση σε προγράμματα πρόληψης ή/και

·         αποκατάστασης κακώσεων

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μεγάλων κέντρων αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης, ορθοπαιδικών κλινικών, αθλητιατρικών κέντρων, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, κέντρων αποκατάστασης, και προπονητικών κέντρων. Αυτό οφείλεται στο ότι επιτρέπει την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης με ακρίβεια, υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Επίσης, επιτρέπει την άσκηση μεμονωμένων μυϊκών ομάδων τροποποιώντας και παρακολουθώντας την εξέλιξη της μυϊκής λειτουργίας.

Σήμερα δεν υπάρχουν πολλά στελέχη με ειδίκευση στη χρήση της ισοκινητικής δυναμομετρίας και της άσκησης. Η χρήση των δυναμομέτρων γίνεται σχεδόν εμπειρικά από απόφοιτους διάφορων ειδικοτήτων όπως φυσικοθεραπευτές, ιατρούς, αποφοίτους ΤΕΦΑΑ. Η απουσία αντίστοιχου προγράμματος διεθνώς θα προσδώσει ένα εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτής της ειδίκευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους της Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Ιατρικής με ειδίκευση την Ορθοπαιδική, Φυσιατρική, Αθλητιατρική, Νευρολογία, Ρευματολογία ή σχετικό ερευνητικό έργο, πτυχιούχους φυσικοθεραπείας αλλά και πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με συναφή ειδίκευση οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε εργομετρικά κέντρα, κέντρα αξιολόγησης αθλητών, κέντρα αποκατάστασης, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, αυτά θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα η/και Σάββατο πρωί, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης ορισμένων διαλέξεων σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 38 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων και στην ενότητα της πρακτικής εφαρμογής. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες:

Α. Θεωρητική κατάρτιση, εξ αποστάσεως (28 ώρες)

Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει εξ αποστάσεως με διαλέξεις, μέσω της πλατφόρμας e-learning.

 1. Βασικές αρχές ανάπτυξης της μυϊκής δύναμης – Αξιολόγηση της δύναμης με δυναμόμετρα
 2. Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης δύναμης – Βασικές μεταβλητές αξιολόγησης
 3. Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μυϊκής αντοχής
 4. Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μυϊκής σταθερότητας
 5. Σφάλματα στην ισοκινητική δυναμομετρία
 6. Ισομετρική αξιολόγηση της δύναμης
 7. Πρόληψη τραυματισμών & Ισοκινητική δυναμομετρία
 8. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Άνω άκρα 1
 9. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Άνω άκρα 2
 10. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Κάτω άκρα 1
 11. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Κάτω άκρα 2

Β. Πρακτική κατάρτιση, δια ζώσης (10 ώρες στο Εργαστήριο Νευρομηχανικής του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ, Σέρρες)

Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στους χώρους του Εργαστηρίου Νευρομηχανικής του ΤΕΦΑΑ Σερρών σε μια ημέρα (Σάββατο) στο μέσο του προγράμματος (μετά τη διάλεξη 6).

 • Βασικές αρχές λειτουργίας του δυναμομέτρου
 • Χειρισμός του λογισμικού και προετοιμασία
 • Εξέταση της άρθρωσης του γόνατος – Καθιστή – ύπτια θέση
 • Εξέταση της άρθρωσης του ισχίου – Κάμψη –Έκταση προσαγωγή – Απαγωγή
 • Εξέτασης της άρθρωσης της ποδοκνημικής
 • Εξέταση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης – Έξω – Έσω στροφή-Απαγωγή – Προσαγωγή
 • Εξέταση της άρθρωσης του αγκώνα Κάμψη – Έκταση
 • Εξαγωγή της αξιολόγησης
 • Βασικά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία της ισοκινητικής άσκησης (έκκεντρη, σύγκεντρη, παθητική κίνησης)

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει με 1 δοκιμασία ερωτήσεων και μια εργαστηριακής αναφοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning με το ακόλουθο σχήμα:

1η εξέταση: Μετά το τέλος της έκτης θεματικής ενότητας

2η εξέταση: Πριν την έναρξη του πρακτικού μέρους

Υλικό διδασκαλίας

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό από όλες τις διαλέξεις συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων αξιολόγησης και ενδυνάμωσης ανά άρθρωση και σε ειδικές περιπτωσιακές μελέτες. Επίσης, θα υπάρξει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και σχετικά συγγράμματα των διδασκόντων.

Διδάσκοντες

Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Αμοιρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Πιστοποιητικά

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης/επιμόρφωσης (μόνο σε όσους περάσουν με επιτυχία τις διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολουθήσουν το πρακτικό μέρος του προγράμματος)

(β) Βεβαίωση συμμετοχής

Διαδικασία Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 31/7 έως 30/9/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 2. Τίτλοι Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει ένα μέγιστο αριθμό 17 συμμετεχόντων. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, η επιλογή θα γίνει βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 275 ευρώ (πληρωτέο σε δυο δόσεις).

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://neural-sr.web.auth.gr/ και να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή Ελευθέριο Κέλλη στο: ekellis@phed-sr.auth.gr .

 

Ο Πρόεδρος της                                                                        Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                                                             του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής                                                Ε. Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

 

 

Certificate Program Announcement «Specialist in Isokinetic Dynamometry and Exercise»

in Χωρίς κατηγορία

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

LIFELONG LEARNING UNIT

CERTIFICATE PROGRAM ANNOUNCEMENT

«Specialist in Isokinetic Dynamometry and Exercise»

Duration: 3 MONTHS

A program entitled “Specialist in Isokinetic Dynamometry and Exercise” is going to be delivered along the Long Life Learning Infrastructure of the Aristotle University of Thessaloniki.

The purpose of the program is to provide specialization in the use of isokinetic dynamometers for the assessment and improvement of muscle function. Particularly, at the end of the program the participants are expected to:

·         To understand the basic characteristics of human muscle force generation.

·         To understand the basic principles of isokinetic dynamometry.

·         To understand the basic errors and limitations of isokinetics.

·         To design a basic protocol of isokinetic assessment of muscle strength

·         To interpret the results of an isokinetic muscle strength assessment.

·         To design a protocol for isokinetic muscle strengthening and endurance.

·         To introduce isokinetic exercise in injury prevention or rehabilitation programs

Why is this program essential?

Isokinetic dynamometers are an integral part of modern centers of sport performance assessment, orthopaedic centers and clinics, sport medicine centers, physiotherapy clinics and rehabilitation and physical conditioning centers. This is because isokinetic dynamometers allow the assessment of muscle strength with high precision, reliability and validity. Furthermore, isokinetic dynamometers allow for the exercise of specific muscles or muscle groups by modifying and monitoring the progress of muscle function.

Despite the widespread use, there are not many specialists in the use of isokinetic dynamometry and exercise. Isokinetic dynamometers are mainly operated almost through experience and practice by graduates of various faculties such as physiotherapists, sport scientists or medical doctors. The absence of a certified education program which specializes in isokinetic dynamometry would provide a significant advantage to those who hold this certificate.

Who can apply?

The program is directed to graduates of Physical Education and Sport Sciences, graduates of Medical School with specialization of orthopaedics, physical medicine and rehabilitation, neurology, rheumatology, or related research work, graduates of physiotherapy as well as University Graduates with a proven working experience in working in orthopaedic centers and clinics, sport medicine centers, physiotherapy clinics and rehabilitation and physical conditioning centers.

The seminars delivery timetable can be flexible in order to accommodate those who work to attend.

Program content

The program has a total duration of 38 teaching hours (3 ETCS). It is divided into a section of theoretical lectures and a section of hands-on practice. Particularly, the following thematic areas are included:

Α. Theoretical Background, distance learning (28 hours)

The theoretical background is delivered through e-learning platform and it includes the following areas.

1.    Basic principles of muscle strength generation

2.    Muscle strength assessment using dynamometers

3.    Errors in isokinetic dynamometry

4.    Design of an isokinetic protocol of maximum muscle strength assessment

5.    Design of an isokinetic protocol of maximum muscle endurance assessment

6.    Design of a protocol for assessing muscle force stability

7.    Interpretation of isokinetic data output

8.    Injury prevention and rehabilitation and isokinetic assessment

9.    Isometric evaluation of muscle strength using isokinetic dynamometers

10.  Basic principles of isokinetic exercise and rehabilitation: Upper body- Shoulder (Case studies and exercise program development)

11.  Basic principles of isokinetic exercise and rehabilitation: Upper body- Elbow and Wrist (Case studies and exercise program development)

12.  Basic principles of isokinetic exercise and rehabilitation: Lower body – Knee (Case studies and exercise program development)

13.  Basic principles of isokinetic exercise and rehabilitation: Lower body – Hip and ankle (Case studies and exercise program development)

Β. Hands-one practice (10 hours in the Laboratory of Neuromechanics of the Department of Physical Education and Sport Science at Serres, AUTH, Serres)

Practical application will be performed at the Laboratory of Neuromechanics of the Department of Physical Education and Sport Science at Serres within a day after the first part is concluded. Depending on the needs of the participants, the practice session can include:

 • Basic functions of the isokinetic dynamometer
 • Software use and experimental set-up
 • Knee muscles assessment- Seated – Prone Position
 • Hip muscles assessment – Flexion – Extension / Abduction – Adduction
 • Ankle muscles assessment
 • Shoulder muscles assessment – internal/external rotation – Abduction/ abduction
 • Elbow muscles assessment – flexion – extension
 • Wrist muscles assessment
 • Exporting and formatting the assessment report
 • Basic philosophy and characteristics of isokinetics as an exercise assessment tool (eccentric, concentric, passive)

Assessment

Assessment of participants will be accomplished on-line using two tests and/or a laboratory report as follows:

1η assessment test: After the first 6 lectures

2nd assessment / or report: After the end of the theoretical and prior to the practical session

Teaching material

Participants will be provided with access to all lectures which include the isokinetic testing protocols per joint and special case studies. Access will be given to bibliography and projects published by the teaching staff.

Teaching staff

Eleftherios Kellis, Professor, Department of Physical Education and Sport Science at Serres, Aristotle University of Thesssaloniki

Ioannis Amiridis, Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Science at Serres, Aristotle University of Thesssaloniki

Certificates

Upon successful completion of the program, participants will obtain a Certificate of Learning (ECTS) from the Aristotle University Long Life Learning Unit.

Program dates

The program is scheduled to start on April 24, 2017. The practice session will be held in September 15th, 2017 (preliminary dates). The official language of the program is English. No translation in another language will be provided.

Registration Process

Applications will be accepted exclusively via Internet from February 21st to March 27th 2017 in order of priority.

You can apply for registration here.

The application should be accompanied by the following:

1.    Short Curriculum vitae

2.    Undergraduate title

The program has a maximum number of 15 participants. In the case of more applications, selection will be made based on the date of application.

The program fees are 275 Euros. The cost includes all teaching materials (in electronic format) and quick lunch during the practical session. Travel arrangements and relevant official permissions for travelling to Greece is solely a responsibility of the participant. Assistance in cheaper accommodation will also be provided. No refunds will be provided after program initiation. Participation in the practical session is compulsory.

The fees are paid to the University’s Bank Account (Details will be provided after program starts).

For more informa
ion, interested applicants can visit the laboratory of Neuromechanics site http://neural-sr.web.auth.gr/ and to contact Professor Eleftherios Kellis at ekellis@phed-sr.auth.gr .

The Chairman of the                                                   The Director

Lifelong Learning Unit                                                 of the program

S. Ves, Professor                                                        E . Kellis, Professor

Βιβλίο Αθλητική Εμβιομηχανική

in Διδασκαλία Εμβιομηχανικής, Έρευνα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αρχές και μεθοδολογία εμβιομηχανικής ανάλυσης της κίνησης

 

Ελευθέριος Κέλλης

Εκδόσεις Κάλλιπος 2016

SportBiomechanicsΤο βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται την ανθρώπινη κίνηση και ιδιαίτερα την αθλητική κίνηση καθώς και σε επαγγελματίες σχετικών κλάδων όπως καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, φυσικοθεραπευτές, αθλητίατρους κ.α. Το βιβλίο παρουσιάζει τους βασικούς τομείς μιας εμβιομηχανικής ανάλυσης της αθλητικής κίνησης, δηλαδή της κινηματικής, της κινητικής. της ηλεκτρομυογραφίας, της δυναμομετρίας και της ενέργειας – βλητικής. Η κάθε θεματική περιοχή αποτελεί και ένα ξεχωριστό μαθησιακό αντικείμενο και περιλαμβάνει: πρώτον, το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της αθλητικής εμβιομηχανικής και δεύτερον, το αντίστοιχο εργαστηριακό υπόβαθρο. Στα τελευταία τρία κεφάλαια παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα εμβιομηχανικής ανάλυσης της τεχνικής επιλεγμένων αθλημάτων και κινήσεων, δηλαδή, της βάδισης και του τρεξίματος, του δρόμου μετ’ εμποδίων, του άλματος εις μήκος, του άλματος εις ύψος, του σερβίς στην αντισφαίριση, του γιγαντιαίου αιωρήματος στην ενόργανη γυμναστική και του ελεύθερου στυλ (χεριά) στην κολύμβηση, το λάκτισμα στο ποδόσφαιρο, το σουτ με άλμα στην καλαθοσφαίριση, η ρίψη με άλμα στη χειροσφαίριση και το καρφί στην πετοσφαίριση. Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το σύγγραμμα απο Κάλλιπος:

Βιβλίο Νευρομηχανικές Αρχές της Αξιολόγησης της Μυϊκής δύναμης

in Διδασκαλία Εμβιομηχανικής, Έρευνα

ΝΕΥΡΟΜΗΧΑΝΙprotasi3ΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΪΚΉΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Ελευθέριος Κέλλης Εκδόσεις Τέλεθριο 2008

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τους μηχανισμούς παραγωγής και αξιολόγησης της δύναμης που παράγουν οι ανθρώπινοι μύες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις της έρευνας σε θέματα όπως ο μηχανισμός της μετάδοσης του ερεθίσματος από το κεντρικό νευρικό σύστημα στους μυ, ο τρόπος ενεργοποίησης του νευρομυϊκού μηχανισμού σε διάφορες συνθήκες (έκκεντρη, σύγκεντρη, κύκλος διάτασης βράχυνσης), οι μηχανισμοί παραγωγής δύναμης σε απομονωμένο μυ και οι βασικές ιδιότητες του μυϊκού ιστού (μηκοδυναμική και ταχυδυναμική σχέση). Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται διεξοδικά οι διάφορες τεχνικές αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η δοκιμασία αξιολόγησης της ισομετρικής δύναμης με διάφορους μηχανισμούς (σφυγμομανόμετρα, ελάσματα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι μηχανισμοί), η αξιολόγηση της δύναμης με ελεύθερα βάρη, τροχαλίες και μηχανήματα μεταβλητής αντίστασης, η αξιολόγηση με ισοκινητικά δυναμόμετρα ενώ γίνεται ξεχωριστή ανάλυση της δοκιμασίας αξιολόγησης κατακόρυφων αλμάτων

Certificate Specialist in Isokinetic Dynamometry and Exercise

in Χωρίς κατηγορία

Certified Specialist in Isokinetic Dynamometry

A program entitled “Specialist in Isokinetic Dynamometry and Exercise” is going to be delivered along the Long Life Learning Infrastructure of the Aristotle University of Thessaloniki.

The purpose of the program is to provide specialization in the use of isokinetic dynamometers for the assessment and improvement of muscle function.Particularly, at the end of the program the participants are expected to:

 • To understand the basic characteristics of human muscle force generation.
 • To understand the basic principles of isokinetic dynamometry.
 • To understand the basic errors and limitations of isokinetics.
 • To design a basic protocol of isokinetic assessment of muscle strength
 • To interpret the results of an isokinetic muscle strength assessment.
 • To design a protocol for isokinetic muscle strengthening and endurance.
 • To introduce isokinetic exercise in injury prevention or rehabilitation programs

The program has a total duration of 35 teaching hours. It is divided into a section of theoretical lectures delivered by distance and a 10-hour section of hands-on practice in the laboratory.

Venue: Laboratory of Neuromechanics, Serres, Aristotle University of Thessaloniki

Teaching staff: Eleftherios Kellis, Professor

More info: contact:  http://neural-sr.web.auth.gr/

Προκήρυξη Προγράμματος «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση»

in Featured

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση»

Χρόνος υλοποίησης: 21 Οκτωβρίου 2016 – 10 Φεβρουαρίου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει ειδίκευση στην χρήση των ισοκινητικών δυναμομέτρων για την αξιολόγηση και βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

·         Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά παραγωγής μυϊκής δύναμης.

·         Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ισοκινητικής δυναμομετρίας.

·         Να γνωρίζουν τα βασικά σφάλματα της ισοκινητικής αξιολόγησης.

·         Να σχεδιάζουν ένα βασικό πρωτόκολλο ισοκινητικής αξιολόγησης της μυϊκής

·         δύναμης.

·         Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας ισοκινητικής αξιολόγησης

·         της δύναμης.

·         Να σχεδιάζουν ένα πρωτόκολλο ισοκινητικής ενδυνάμωσης και αντοχής.

·         Να εντάσσουν την ισοκινητική άσκηση σε προγράμματα πρόληψης ή/και

·         αποκατάστασης κακώσεων

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μεγάλων κέντρων αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης, ορθοπαιδικών κλινικών, αθλητιατρικών κέντρων, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, κέντρων αποκατάστασης, και προπονητικών κέντρων. Αυτό οφείλεται στο ότι επιτρέπει την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης με ακρίβεια, υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Επίσης, επιτρέπει την άσκηση μεμονωμένων μυϊκών ομάδων τροποποιώντας και παρακολουθώντας την εξέλιξη της μυϊκής λειτουργίας.

Σήμερα δεν υπάρχουν πολλά στελέχη με ειδίκευση στη χρήση της ισοκινητικής δυναμομετρίας και της άσκησης. Η χρήση των δυναμομέτρων γίνεται σχεδόν εμπειρικά από απόφοιτους διάφορων ειδικοτήτων όπως φυσικοθεραπευτές, ιατρούς, αποφοίτους ΤΕΦΑΑ. Η απουσία αντίστοιχου προγράμματος διεθνώς θα προσδώσει ένα εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτής της ειδίκευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους της Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Ιατρικής με ειδίκευση την Ορθοπαιδική, Φυσιατρική, Αθλητιατρική, Νευρολογία, Ρευματολογία ή σχετικό ερευνητικό έργο, πτυχιούχους φυσικοθεραπείας αλλά και πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με συναφή ειδίκευση οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε εργομετρικά κέντρα, κέντρα αξιολόγησης αθλητών, κέντρα αποκατάστασης, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, αυτά θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα η/και Σάββατο πρωί.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 35 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων και στην ενότητα της πρακτικής εφαρμογής. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες:

Α. Θεωρητική κατάρτιση, εξ αποστάσεως (25 ώρες)

Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει εξ αποστάσεως με διαλέξεις, μέσω της πλατφόρμας e-learning.

1.    Βασικές αρχές ανάπτυξης της μυϊκής δύναμης

2.    Αξιολόγηση της δύναμης με δυναμόμετρα

3.    Σφάλματα στην ισοκινητική δυναμομετρία

4.    Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης δύναμης

5.    Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μυϊκής αντοχής

6.    Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μυϊκής σταθερότητας

7.    Βασικές μεταβλητές της ισοκινητικής αξιολόγησης

8.    Πρόληψη τραυματισμών & Ισοκινητική δυναμομετρία

9.    Ισομετρική αξιολόγηση της δύναμης

10.  Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Άνω άκρα

11.  Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Κάτω άκρας

Β. Πρακτική κατάρτιση, δια ζώσης (10 ώρες στο Εργαστήριο Νευρομηχανικής του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ, Σέρρες)

Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στους χώρους του Εργαστηρίου Νευρομηχανικής του ΤΕΦΑΑ Σερρών σε μια ημέρα (Σάββατο) και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

 • Βασικές αρχές λειτουργίας του δυναμομέτρου
 • Χειρισμός του λογισμικού και προετοιμασία
 • Εξέταση της άρθρωσης του γόνατος – Καθιστή – ύπτια θέση
 • Εξέταση της άρθρωσης του ισχίου – Κάμψη –Έκταση προσαγωγή – Απαγωγή
 • Εξέτασης της άρθρωσης της ποδοκνημικής
 • Εξέταση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης – Έξω – Έσω στροφή-Απαγωγή – Προσαγωγή
 • Εξέταση της άρθρωσης του αγκώνα Κάμψη – Έκταση
 • Εξέταση της πηχεοκαρπικής άρθρωσης
 • Εξαγωγή της αξιολόγησης
 • Βασικά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία της ισοκινητικής άσκησης (έκκεντρη, σύγκεντρη, παθητική κίνησης)

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει με 2 δοκιμασίες ερωτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning με το ακόλουθο σχήμα:

1η εξέταση: Μετά το τέλος του θεωρητικού μέρους

2η εξέταση: Μετά το τέλος του πρακτικού μέρους

Υλικό διδασκαλίας

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό από όλες τις διαλέξεις συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων αξιολόγησης και ενδυνάμωσης ανά άρθρωση και σε ειδικές περιπτωσιακές μελέτες. Επίσης, θα υπάρξει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και σχετικά συγγράμματα των διδασκόντων.

Διδάσκοντες

Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Αμοιρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Πιστοποιητικά

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης/επιμόρφωσης (μόνο σε όσους περάσουν με επιτυχία τις διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολουθήσουν το πρακτικό μέρος του προγράμματος)

(β) Βεβαίωση συμμετοχής

Διαδικασία Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/6 έως 8/10/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 2. Τίτλοι Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει ένα μέγιστο αριθμό 25 συμμετεχόντων. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, η επιλογή θα γίνει βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 225 ευρώ (πληρωτέο σε δυο δόσεις).

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδαhttp://neural-sr.web.auth.gr/ και να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή Ελευθέριο Κέλλη στο: ekellis@phed-sr.auth.gr .

 

Ο Πρόεδρος της                                                   Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                                         του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Kαθηγητής                             Ε. Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΙΟΥ 2016

in Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Την Δευτέρα 30 Μάϊου 2016 θα διεξαχθεί φροντιστηριακό μάθημα για τα μαθήματα Βιομηχανική 1 και 2.

 

Το μάθημα θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας e-learning

Ώρα έναρξης: 18.00

Οδηγίες:

1. Εισέρχεστε στο http://elearning.auth.gr/

2. Βρίσκετε τα μαθήματα του ΤΕΦΑΑ Σερρών και το μάθημα Βιομηχανική (Παρελθόντων ετών)

3. Επιλέγετε τη μέθοδο της αυτοεγγραφής 4.

Αφού εγγραφείτε στο μάθημα, θα εισέρθετε την ημέρα και ώρα της διάλεξης.

5. Στο κυρίως μενού θα δείτε ένα εικονίδιο με τίτλο «Τηλεδιάσκεψη» το οποίο κλικάρετε ώστε να εισέρθετε στο περιβάλλον του big blue button (Τηλεδιάσκεψης)

6. Θα πρέπει να έχετε ακουστικά και μικρόφωνο για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και να κάνετε ερωτήσεις

 

Ο διδάσκων Ε. Κέλλης Καθηγητής

Πρόσβαση στο βιβλίο Αθλητική Εμβιομηχανική

in Χωρίς κατηγορία

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Το ηλεκτρονικό αρχείο του βιβλίου αθλητική εμβιομηχανική το οποίο θα σας είναι χρήσιμο για να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις του Ιανουαρίου 2016 έχει αναρτηθεί στο elearning.auth.gr όπου μπορείτε να εισέρθετε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο για όσους είναι εγγεγραμένοι στο τρέχον εξάμηνο. Οι φοιτητές παρελθόντων ετών θα χρησιμοποιήσουν την ύλη των βιβλίων τα οποία έχουν διδαχθεί. Αυτό θα ισχύσει ΜΟΝΟ για την τρέχουσα περίοδο. Απο την επόμενη περίοδο, θα ισχύει η ίδια ύλη για όλους.

Για οποιαδήποτε προβλήματα πρόσβασης στο elearning, παρακαλώ ενημερώστε με ώστε να τα επιδιορθώσουμε.

Ευχαριστώ πολύ

Ε.Κέλλης,

Υπεύθυνος του μαθήματος

Καθηγητής