Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση

in Χωρίς κατηγορία

JPEGEXAMPLE4ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση»

Γ’ Κύκλος

Χρόνος υλοποίησης: 21 Οκτωβρίου 2017 – 25 Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει ειδίκευση στην χρήση των ισοκινητικών δυναμομέτρων για την αξιολόγηση και βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

·         Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά παραγωγής μυϊκής δύναμης.

·         Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ισοκινητικής δυναμομετρίας.

·         Να γνωρίζουν τα βασικά σφάλματα της ισοκινητικής αξιολόγησης.

·         Να σχεδιάζουν ένα βασικό πρωτόκολλο ισοκινητικής αξιολόγησης της μυϊκής

·         δύναμης.

·         Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας ισοκινητικής αξιολόγησης

·         της δύναμης.

·         Να σχεδιάζουν ένα πρωτόκολλο ισοκινητικής ενδυνάμωσης και αντοχής.

·         Να εντάσσουν την ισοκινητική άσκηση σε προγράμματα πρόληψης ή/και

·         αποκατάστασης κακώσεων

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μεγάλων κέντρων αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης, ορθοπαιδικών κλινικών, αθλητιατρικών κέντρων, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, κέντρων αποκατάστασης, και προπονητικών κέντρων. Αυτό οφείλεται στο ότι επιτρέπει την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης με ακρίβεια, υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Επίσης, επιτρέπει την άσκηση μεμονωμένων μυϊκών ομάδων τροποποιώντας και παρακολουθώντας την εξέλιξη της μυϊκής λειτουργίας.

Σήμερα δεν υπάρχουν πολλά στελέχη με ειδίκευση στη χρήση της ισοκινητικής δυναμομετρίας και της άσκησης. Η χρήση των δυναμομέτρων γίνεται σχεδόν εμπειρικά από απόφοιτους διάφορων ειδικοτήτων όπως φυσικοθεραπευτές, ιατρούς, αποφοίτους ΤΕΦΑΑ. Η απουσία αντίστοιχου προγράμματος διεθνώς θα προσδώσει ένα εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτής της ειδίκευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους της Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Ιατρικής με ειδίκευση την Ορθοπαιδική, Φυσιατρική, Αθλητιατρική, Νευρολογία, Ρευματολογία ή σχετικό ερευνητικό έργο, πτυχιούχους φυσικοθεραπείας αλλά και πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με συναφή ειδίκευση οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε εργομετρικά κέντρα, κέντρα αξιολόγησης αθλητών, κέντρα αποκατάστασης, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, αυτά θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα η/και Σάββατο πρωί, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης ορισμένων διαλέξεων σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 38 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων και στην ενότητα της πρακτικής εφαρμογής. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες:

Α. Θεωρητική κατάρτιση, εξ αποστάσεως (28 ώρες)

Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει εξ αποστάσεως με διαλέξεις, μέσω της πλατφόρμας e-learning.

 1. Βασικές αρχές ανάπτυξης της μυϊκής δύναμης – Αξιολόγηση της δύναμης με δυναμόμετρα
 2. Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης δύναμης – Βασικές μεταβλητές αξιολόγησης
 3. Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μυϊκής αντοχής
 4. Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μυϊκής σταθερότητας
 5. Σφάλματα στην ισοκινητική δυναμομετρία
 6. Ισομετρική αξιολόγηση της δύναμης
 7. Πρόληψη τραυματισμών & Ισοκινητική δυναμομετρία
 8. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Άνω άκρα 1
 9. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Άνω άκρα 2
 10. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Κάτω άκρα 1
 11. Αρχές ισοκινητικής άσκησης – Κάτω άκρα 2

Β. Πρακτική κατάρτιση, δια ζώσης (10 ώρες στο Εργαστήριο Νευρομηχανικής του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ, Σέρρες)

Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στους χώρους του Εργαστηρίου Νευρομηχανικής του ΤΕΦΑΑ Σερρών σε μια ημέρα (Σάββατο) στο μέσο του προγράμματος (μετά τη διάλεξη 6).

 • Βασικές αρχές λειτουργίας του δυναμομέτρου
 • Χειρισμός του λογισμικού και προετοιμασία
 • Εξέταση της άρθρωσης του γόνατος – Καθιστή – ύπτια θέση
 • Εξέταση της άρθρωσης του ισχίου – Κάμψη –Έκταση προσαγωγή – Απαγωγή
 • Εξέτασης της άρθρωσης της ποδοκνημικής
 • Εξέταση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης – Έξω – Έσω στροφή-Απαγωγή – Προσαγωγή
 • Εξέταση της άρθρωσης του αγκώνα Κάμψη – Έκταση
 • Εξαγωγή της αξιολόγησης
 • Βασικά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία της ισοκινητικής άσκησης (έκκεντρη, σύγκεντρη, παθητική κίνησης)

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει με 1 δοκιμασία ερωτήσεων και μια εργαστηριακής αναφοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning με το ακόλουθο σχήμα:

1η εξέταση: Μετά το τέλος της έκτης θεματικής ενότητας

2η εξέταση: Πριν την έναρξη του πρακτικού μέρους

Υλικό διδασκαλίας

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό από όλες τις διαλέξεις συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων αξιολόγησης και ενδυνάμωσης ανά άρθρωση και σε ειδικές περιπτωσιακές μελέτες. Επίσης, θα υπάρξει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και σχετικά συγγράμματα των διδασκόντων.

Διδάσκοντες

Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Αμοιρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Πιστοποιητικά

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης/επιμόρφωσης (μόνο σε όσους περάσουν με επιτυχία τις διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολουθήσουν το πρακτικό μέρος του προγράμματος)

(β) Βεβαίωση συμμετοχής

Διαδικασία Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 31/7 έως 30/9/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 2. Τίτλοι Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει ένα μέγιστο αριθμό 17 συμμετεχόντων. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, η επιλογή θα γίνει βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 275 ευρώ (πληρωτέο σε δυο δόσεις).

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://neural-sr.web.auth.gr/ και να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή Ελευθέριο Κέλλη στο: ekellis@phed-sr.auth.gr .

 

Ο Πρόεδρος της                                                                        Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                                                             του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής                                                Ε. Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ