Βιβλίο Νευρομηχανικές Αρχές της Αξιολόγησης της Μυϊκής δύναμης

in Διδασκαλία Εμβιομηχανικής, Έρευνα

ΝΕΥΡΟΜΗΧΑΝΙprotasi3ΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΪΚΉΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Ελευθέριος Κέλλης Εκδόσεις Τέλεθριο 2008

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τους μηχανισμούς παραγωγής και αξιολόγησης της δύναμης που παράγουν οι ανθρώπινοι μύες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις της έρευνας σε θέματα όπως ο μηχανισμός της μετάδοσης του ερεθίσματος από το κεντρικό νευρικό σύστημα στους μυ, ο τρόπος ενεργοποίησης του νευρομυϊκού μηχανισμού σε διάφορες συνθήκες (έκκεντρη, σύγκεντρη, κύκλος διάτασης βράχυνσης), οι μηχανισμοί παραγωγής δύναμης σε απομονωμένο μυ και οι βασικές ιδιότητες του μυϊκού ιστού (μηκοδυναμική και ταχυδυναμική σχέση). Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται διεξοδικά οι διάφορες τεχνικές αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η δοκιμασία αξιολόγησης της ισομετρικής δύναμης με διάφορους μηχανισμούς (σφυγμομανόμετρα, ελάσματα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι μηχανισμοί), η αξιολόγηση της δύναμης με ελεύθερα βάρη, τροχαλίες και μηχανήματα μεταβλητής αντίστασης, η αξιολόγηση με ισοκινητικά δυναμόμετρα ενώ γίνεται ξεχωριστή ανάλυση της δοκιμασίας αξιολόγησης κατακόρυφων αλμάτων