ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

in Διδασκαλία Εμβιομηχανικής

Ανακοινώνεται οτι η ύλη του μαθήματος Βιομηχανικής ΙΙ τροποποιείται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΥΛΗΣ_ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2015