Ε. Κέλλης / E. Kellis

 

users.auth.gr/ekellis

Πτυχίο: ΤΕΦΑΑ θεσσαλονίκης, ΑΠΘ το 1993

Διδακτορικό δίπλωμα: Department of Movement Sciences, University of Liverpool, Μεγάλη Βρεττανία, 1996

Το 1996 εκλέχθηκε Λέκτορας στην Αθλητική Βιομηχανική, στο Department of Sport Sciences, University of Northumbria at Newcastle, Newcastle Upon Tyne, England όπου εργάσθηκε σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες στην μυική συναρμογή, ηλεκτρομυογραφία και πελματογραφήματος, με έμφαση τη παιδική ηλικία.

Το 2001 εκλέχθηκε Λέκτορας στο ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ και το 2008 αναπληρωτής καθηγητής όπου διδάσκει Κινησιολογία. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν την μελέτη της αρχιτεκτονικής, ενεργοποίησης και παραγωγής δύναμης των οπισθίων μηριαίων μυών.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Νευρομηχανικής. Τέλος, διατελεί καθήκοντα εξεταστή (reviewer) σε αρκετά διεθνή περιοδικά ενώ είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του Journal of Electromyography and Kinesiology και του Journal of Medicine and Sport Sciences.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>