Φωτογραφίες

Προεδρέυων
Προεδρεύων
Ομιλών 1
Ομιλών 1
Ομιλών 2
Ομιλών 2
τρίμηνο φοιτητών 2008
Τρίμηνο Φοιτητών 2008
1992 διαδήλωση
Διαδήλωση 1992
Βιβλία μου
Τα βιβλία μου
Ορκωμοσία
Ορκωμοσία Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, 1965