Δημοσιεύσεις

Ερευνητικές εργασίες

Το ερευνητικό έργο που ακολουθεί έχει συγκεντρώσει περίπου 1100 ετεροαναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη του συγγραφέα άρθρα στα οποία αμφισβητούνται εν όλω ή εν μέρει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του ερευνητικού αυτού έργου.

 1. Ντινόπουλος, Α. Καθορισμός των ορίων της κινητικής, της προμετωπιαίας και της σωματοαισθητικής περιοχής του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων του προβάτου και μελέτη των θαλαμοφλoιωδών συνδέσεων των περιοχών αυτών. Πειραματική μελέτη με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (horseradish peroxidase, HRP). Διδακτορική διατριβή. Επετηρίδα Τμήματος Κτηνιατρικής, παρ. αρ. 3, τόμος 22, 1984.
 2. Dinopoulos, A., A.N. Karamanlidis, G. Papadopoulos, J. Antonopoulos, and H. Michaloudi. Thalamic projections to motor, prefrontal, and somatosensory cortex in the sheep studied by means of the horseradish peroxidase retrograde transport method. Journal of Comparative Neurology, 1985, 241: 63-81
 3. Papadopoulos, G.C., A.N. Karamanlidis, H. Michaloudi, A. Dinopoulos, J. Antonopoulos, and J. G. Parnavelas. The coexistence of oxytocin and corticotropin -realising factor in the hypothalamus: An immunocytochemichal study in the rat, sheep and hedgehog. Neuroscience Letters, 1985, 62: 213-218.
 4. Papadopoulos, G.C., A.N. Karamanlidis, A. Dinopoulos, and J. Antonopoulos. Somatostatinlike immunoreactive neurons in the hedgehog (Erinaceus europaeus) and sheep (Ovis aries) central nervous system. Journal of Comparative Neurology, 1986, 244: 174-192.
 5. Papadopoulos, G.C., A.N. Karamanlidis, J. Antonopoulos, and A. Dinopoulos. Neurotensinlike immunoreactive neurons in the hedgehog (Erinaceus europaeus) and the sheep (Ovis aries) central nervous system. Journal of Comparative Neurology,  244: 193-203.
 6. Dinopoulos, A., J.G. Parnavelas, and F. Eckenstein. Morphological characterization of cholinergic neurons in the horizontal limb of the diagonal band of Broca in the basal forebrain of the rat. Journal of Neurocytology, 1986, 15: 619-628.
 7. Michaloudi, H., A.N. Karamanlidis, A. Dinopoulos, G. Papadopoulos, and J. Antonopoulos. Thalamic projections to the posterior ectosylvian gyri of the sheep brain, revealed with the retrograde transport of horseradish peroxidase. Anatomy and Embryology, 1986, 175: 77-90.
 8. Dinopoulos, A., A.N. Karamanlidis, H. Michaloudi, J. Antonopoulos, and G. Papadopoulos. Retinal projections in the hedgehog (Erinaceus europaeus). An autoradiographic and horseradish peroxidase study. Anatomy and Embryology, 1987, 176: 65-70.
 9. Antonopoulos, J., G.C. Papadopoulos, A.N. Karamanlidis, J.G. Parnavelas, A. Dinopoulos, and H. Michaloudi. VIP- and CCK- like immunoreactive neurons in the hedgehog (Erinaceus europaeus) and sheep (Ovis aries) brain. Journal of Comparative Neurology, 1987, 263: 290-307.
 10. Dinopoulos, A., H. Michaloudi, A.N. Karamanlidis, J. Antonopoulos, and J.G. Parnavelas. Basal forebrain neurons project to the cortical mantle of the European hedgehog (Erinaceus europaeus). Neuroscience Letters, 1988, 86: 127-132.
 11. Dinopoulos, A., J.G. Parnavelas, H.B.M. Uylings, and C.G. Van Eden. Morphology of neurons in the basal forebrain nuclei in the rat: A Golgi  study. Journal of Comparative Neurology, 1988, 272: 461-474.
 12. Michaloudi, H., A. Dinopoulos, A.N. Karamanlidis, G.C. Papadopoulos, and J. Antonopoulos. Cortical and brain stem projections to the spinal cord of the hedgehog (Erinaceus europaeus). A horseradish peroxidase study.  Anatomy and Embryology, 1988, 178: 259-270.
 13. Antonopoulos, J., A.N. Karamanlidis, G.C. Papadopoulos, H. Michaloudi, A. Dinopoulos, and J.G. Parnavelas. Neuropeptide Y-like immunoreactive neurons in the hedgehog (Erinaceus europaeus) and the sheep (Ovis aries) brain. Journal of Hirnforschung, 1989, 30: 349-360.
 14. Dinopoulos, A., L.A. Eadie, I. Dori, and J.G. Parnavelas. The development of basal forebrain projections to the rat visual cortex. Experimental Brain Research, 1989, 76: 563-571.
 15. Dinopoulos, A., I. Dori, S.W. Davies, and J.G. Parnavelas. Neurochemical heterogeneity among corticofugal and callosal projections. Experimental Neurology, 1989, 105: 36-44.
 16. Dinopoulos, A., G.C. Papadopoulos, J.G. Parnavelas, J. Antonopoulos, and A.N. Karamanlidis. Basal forebrain projections to the lower brain stem in the rat. Experimental Neurology, 1989, 105: 316-319.
 17. Dinopoulos, A., I. Dori, and J.G. Parnavelas. Immunohistochemichal localization of aspartate in  corticofugal pathways. Neuroscience Letters, 1991, 121: 25-28.
 18. Dinopoulos, A., and J.G. Parnavelas. The development of ventral tegmental area (VTA) projections to the visual cortex of the rat. Neuroscience Letters, 1991, 134: 12-16.
 19. Dinopoulos, A., H.B.M. Uylings, and J.G. Parnavelas. The development of neurons in the nuclei of the horizontal and vertical limb of the diagonal band of Broca of the rat: qualitative and quantitative analysis of Golgi preparations. Developmental Brain Research, 1992, 65: 56-74.
 20. Dinopoulos, A., G.C. Papadopoulos, H. Michaloudi, J.G. Parnavelas, H.B.M. Uylings, and A.N. Karamanlidis. Claustrum in the hedgehog (Erinaceus europaeus) brain: cytoarchitecture and connections with cortical and subcortical structures. Journal of Comparative Neurology, 1992, 316: 187-205.
 21. Dori, I., A. Dinopoulos, M. Cavanagh, and J.G. Parnavelas. Proportion of glutamate-immunoreactive and aspartate-immunoreactive neurons in the afferent pathways of the rat visual cortex varies according to the target. Journal of Comparative Neurology, 1992, 319: 191-204.
 22. Dinopoulos, A., I. Dori, and J.G. Parnavelas. Serotonergic innervation of the mature and developing lateral septum or the rat: A light and electron microscopic immunocytochemical analysis. Neuroscience, 1993, 55: 209-222.
 23. Dinopoulos, A. Reciprocal connections of the motor neocortical area with the contralateral thalamus in the hedgehog (Erinaceus europaeus) brain. European Jοurnal of Neuroscience, 1994, 6: 374-380.
 24. Dinopoulos, A., and I. Dori. The development of the serotonergic fiber network  of the lateral ventricles of the rat brain: A light and electron microscopic  immunocytochemical  analysis. Experimental Neurology,  1995, 133: 73-84.
 25. Dinopoulos, A., I. Dori, and J.G. Parnavelas. Serotonergic innervation of the lateral geniculate nucleus of the rat during postnatal development: A light and electron microscopic immunocytochemichal analysis. Journal of Comparative Neurology, 1995, 363: 532-544.
 26. Dori, I., A. Dinopoulos, M.E. Blue, and J.G. Parnavelas. Regional differences in the ontogeny of the serotonergic projection to the cerebral cortex. Experimental Neurology, 1996, 138: 1-14.
 27. Parnavelas, J.G., A. Dinopoulos, and N. Brecha. Transient features of tachykinin peptide innervation of the dorsal lateral geniculate nucleus of the rabbit during postnatal development. Journal of Comparative Neurology, 1997, 380: 310-318.
 28. Dinopoulos, A., I. Dori, and J.G. Parnavelas. The serotonin innervation of the basal forebrain shows a transient phase during development. Developmental Brain Research, 1997, 99: 38-52.
 29. Antonopoulos, J., A. Dinopoulos, I. Dori, and J.G. Parnavelas. Distribution and synaptology of dopaminergic fibers in the mature and developing lateral septum of the rat. Developmental Brain Research, 1997, 102: 135-141.
 30. Rallis, T., D. Tontis, K. Adamama-Moraitou, M. Mylonakis, and A. Dinopoulos. Helicobacter spp associate gastritis in dogs. Hellenic Journal of Gastroenterology, 1997, 10: 297-301.
 31. Dori, I., A. Dinopoulos, and J.G. Panravelas. The development of the synaptic organization of the serotonergic system differs in brain areas with different functions. Experimental Neurology, 1998, 154: 113-125.
 32. Latsari, M., I. Dori, J. Antonopoulos, M. Chiotelli, and A. Dinopoulos. The noradrenergic innervation of the developing and mature visual and motor cortex of the rat brain : a light and electron microscopic immunocytochemical analysis. Journal of Comparative Neurology, 2002, 445:145-158.
 33. Antonopoulos, J., I. Dori, A. Dinopoulos, M. Chiotelli, and J.G. Parnavelas. Postnatal development of the dopaminergic system in relation to the compartmental organization of the striatum in the rat. Neuroscience, 2002, 110:245-256.
 34. Antonopoulos, J., M. Latsari, I. Dori, M. Chiotelli, J. G. Parnavelas, and A. Dinopoulos. Noradrenergic innervation  of the developing and mature septal area of the rat. Journal of Comparative Neurology, 2004, 476:80-90.
 35. Latsari, M., J. Antonopoulos, I. Dori, M. Chiotelli, and A. Dinopoulos. Postnatal development of the noradrenergic system in the dorsal lateral geniculate nucleus of the rat. Developmental Brain Research, 2004, 149:79-83.
 36. Adamama Moraitou, K. K., G. D. Brellou, T. S. Rallis, N. Zavros, D. Pardali, A. Dinopoulos, and I. Vlemmas. Chronic progressive autonomic dysfunction in a dog. Journal of Veterinary Medicine, 2006, A53, 81-84.
 37. Sophou, S., I. Dori, J. Antonopoulos, J. G. Parnavelas, and A. Dinopoulos. Apoptosis in the rat basal forebrain during development and following lesions of connections. European Journal of Neuroscience, 2006, 24:573-585.
 38. Mellios, K. T. Zacharaki, S. Sophou, M. Latsari, J. Antonopoulos, A. Dinopoulos, J. G. Parnavelas and I. Dori. Natural and lesion-induced apoptosis in the rat striatum during development. Brain Research, 2009, 1256: 30-44.
 39. Zacharaki, T. S. Sophou, A. Giannakopoulou, A. Dinopoulos, I. Antonopoulos, J. G. Parnavelas and I. Dori. Natural and lesion-induced apoptosis in the dorsal lateral geniculate nucleus during development. Brain Research, 2010.
 40. Ντινόπουλος, Θ. Νευροεπιστήμες και Διεπιστημονικότητα. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των θετικών και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Πολιτισμός και Επιστήμη (Culture and Research), 2015,  4: 171-190.
 41. Ντινόπουλος, Θ. Ελληνική μυθολογία και εξέλιξη. Μανδραγόρας. Τεύχος 57, 2017.
 42. Ντινόπουλος, Θ. Ο ψευδαισθητικός κόσμος του Homo sapiens. Μανδραγόρας (προς δημοσίευση)

Άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις

 1. Parnavelas, J.G., A. Dinopoulos and S.W. Davies (1989). The Central Visual Pathways. In: Handbook of Chemical Neuroanatomy. Vol. 7: Integrated Systems of the CNS, part II, (Eds. A. Bjorklund, T. Hökfelt and L. W. Swanson) Elsevier, Amsterdam, pp. 1-164.
 2. Καραμανλίδης, Α.Ν., Α. Ντινόπουλος και Γ.Χ. Παπαδόπουλος (1990). Γλωσσάρι Ανατομικών Όρων του Κ.Ν.Σ. Διανεμήθηκε στα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες.
 3. Cavanagh, M.E., A. Dinopoulos and J.G. Parnavelas (1991). Development of Neurotransmitters in the Mammalian Visual System. In: Vision and Visual Disfunction, Vol. II: Development and Plasticity of the Visual System, (Ed. J. R. Cronly-Dillon) Macmillan, London, pp. 353-368.
 4. Ντινόπουλος, Α. (1992). Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ζώου. Πανεπιστημιακές παραδόσεις για τους Φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., σελ. 85.
 5. Ντινόπουλος, Α (2002). Εσωτερική Όραση: Μια εξερεύνηση της τέχνης και  του εγκεφάλου. Μετάφραση στα ελληνικά του Inner Vision: an exploration of art and the brain (του Semir Zeki). Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 284.
 6. Ντινόπουλος, Α., Μ. Λάτσαρη (2004) Φαντάσματα στον εγκέφαλο: Ερευνώντας τα μυστήρια του νου. Μετάφραση στα ελληνικά του Phantoms in the Brain (των V. S.Ramachandran και S. Blakeslee). Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 403.
 7. Ντινόπουλος, Α. (2005) Νευρογλοία, σελ. 40. Διανέμεται στους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ στα πλαίσια του μαθήματος Νευροφυσιολογία.
 8. Ντινόπουλος, Α. (2006) Συγκριτική Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών: Περιφερικό Νευρικό Σύστημα, Αυτόνομο Νευρικό σύστημα, Αισθητήρια Όργανα. Με στοιχεία Ιστολογίας και Οργανογένεσης. University Studio Press, δεύτερη έκδοση σελ. 161.
 9. Ντινόπουλος, Α. (2007) Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Μια νευροβιολογική ανάγνωση. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, σελ. 155.
 10. Ντινόπουλος, Α (2008) Εγκέφαλος και τέχνη, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, σελ. 118.
 11. Ντινόπουλος, Α (2008) Νευροηθική. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, σελ. 140.
 12. Ντινόπουλος, Α. και Μ. Λάτσαρη. (2010) Όραση και Τέχνη. Η βιολογία της όρασης. Μετάφραση στα ελληνικά του Vision and Art. The biology of seeing (της Margaret Livingstone). Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, σελ. 210.
 13. Ντινόπουλος, Α. (2012). Το μεγαλείο και η δυστυχία του εγκεφάλου. Αγάπη, Δημιουργικότητα και Αναζήτηση της Ανθρώπινης Ευτυχίας. Μετάφραση στα ελληνικά του Splendors and miseries of the brain. Love, creativity and the quest for human happiness (του Semir Zeki). Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, σελ. 278.
 14. Ντινόπουλος, Α. (2013). Ο αδέξιος σχεδιαστής. Σφάλματα της εξέλιξης και δαρβινικές πλάνες. Εκδόσεις ΙΩΝ, σελ. 256.
 15. Ντινόπουλος, Α. (2014). Νευροαισθητική ή γιατί οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, σελ.229.
 16. Ντινόπουλος, Θ. (2015). Μικρή Πραγματεία για το χιούμορ. Η βιολογία και η καταγωγή του κωμικού και του γέλιου. Εκδοτικός Οίκος Αφοι Κυριακίδη, σελ. 163.
 17. Ντινόπουλος, Αθ. (2105). «Υπόμνηση της δομής και λειτουργίας του παγκρέατος«. Στο «Νοσήματα του παγκρέατος στον σκύλο και στη γάτα» (Επιμέλεια Τ. Ράλλης). Εκδόσεις Ροτόντα.
 18. Ντινόπουλος, Θ. (2016). Ύπνος και όνειρα. University Studio Press, σελ. 260. Με ζωγραφική του Ξενή Σαχίνη.
 19. Ντινόπουλος, Α. (2016). Συγκριτική Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών: Περιφερικό Νευρικό Σύστημα, Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα, Αισθητήρια Όργανα. Με στοιχεία Ιστολογίας και Οργανογένεσης. University Studio Press, τρίτη έκδοση, σελ. 182.

Άλλα συγγράμματα

 1. Ντινόπουλος, Α. (2010). Μανιτάρια: Ο θαυμαστός αυτός κόσμος, ο μικρός ο μέγας. Εκδοτικός Οίκος Αφοι Κυριακίδη, σελ. 238.

Ανακοινώσεις και ομιλίες σε συνέδρια – ημερίδες

 1. Papadopoulos, G., J. Antonopoulos, A.N. Karamanlidis and A. Dinopoulos. Peptides in the central nervous system: Immunocytochemical localization. Abstracts of the 5th Balkan Biochemical and Biophysical Days. 1983, σελ. 90.
 2. Ντινόπουλος, Α., Α.Ν. Καραμανλίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Ι. Αντωνόπουλος και Ε. Μιχαλούδη. Καθορισμός φλοιωδών πεδίων των εγκεφαλικών ημισφαιρίων του προβάτου με βάση τις ανιούσες συνδέσεις τους με το θάλαμο. Πειραματική μελέτη με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (horseradish peroxidase). Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Αθήνα, 1984, σελ. 41-42.
 3. Papadopoulos, G., A.N. Karamanlidis, A. Dinopoulos and J. Antonopoulos. Somatostatin-like immunoreactive neurons in the CNS of the hedgehog. Abstracts of the 8th European Neuroscience Congress, Hague, 1984, Neuroscience Letters Supll. 18, σελ.100.
 4. Αντωνόπουλος, Ι., Α.Ν. Καραμανλίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Α. Ντινόπουλος, Ε. Μιχαλούδη. Ανοσοκυτταροχημική μελέτη των πεπτιδίων VIP, CCK και NPY στο ΚΝΣ του σκαντζόχοιρου και του προβάτου. Πρακτικά της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Πάτρα, 1985, σελ. 134.
 5. Παπαδόπουλος, Γ.Χ., Α.. Τσιγκοτζίδου, Α.Ν. Καραμανλίδης, Ι. Αντωνόπουλος, Ε. Μιχαλούδη και Α. Ντινόπουλος. Τα πεπτίδια αγγειοκινητικό πολυπεπτίδιο του εντέρου (VIP), χοληκυστοκινίνη (CCK) και σωματοστατίνη (SRIF) στον οπτικό φλοιό του σκαντζόχοιρου: Συγκριτική μελέτη. Πρακτικά της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Πάτρα, 1985, σελ. 135-138.
 6. Ντινόπουλος, Α., Α.Ν. Καραμανλίδης, Ε. Μιχαλούδη, Ι. Αντωνόπουλος και Γ. Παπαδόπουλος. Απόληξη των πρωτογενών οπτικών ινών του σκαντζόχοιρου. Μελέτη με τη μέθοδο της αυτοραδιογραφίας και της υπεροξειδάσης. Πρακτικά της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Πάτρα, 1985, σελ. 87.
 7. Μιχαλούδη, Ε., Α.Ν. Καραμανλίδης, Α. Ντινόπουλος, Γ. Παπαδόπουλος και Ι. Αντωνόπουλος. Συνδέσεις του θαλάμου με την οπίσθια εξωσιλουίεια και την οπίσθια σιλουίεια έλικα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων του προβάτου. Πειραματική μελέτη με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (horseradish peroxidase). Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Θεσσαλονίκη, 1986, σελ. 25.
 8. Ντινόπουλος, Α., J.G. Parnavelas και H.B.Μ. Uylings. Υπάρχουν τρεις τύποι χολινεργικών νευρώνων στον πυρήνα του οριζόντιου σκέλους της διαγώνιας ταινίας του Broca στον επίμυ; Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Θεσσαλονίκη, 1986, σελ. 30.
 9. Dinopoulos, A., I. Dori. C. Legg, M. Ramna-Rayan and J.G. Parnavelas. Substantialy different proportions of neurons utilize glutamate and /or aspartate as neurotransmitters in various cortifugal and callosal projections. Abstracts of the 6th National Meeting of the Brain Research Association, London, 1988, Neuroscience Lettres Suppl., 32, σελ. 79.
 10. Dinopoulos, A., I. Dori, S.W. Davies and J.G. Parnavelas. Glutamate-containing neurons in corticofugal and callosal projections of the rat. Abstracts of thw 11th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Zurich, 1988, European Journal of Neuroscience, Suppl. σελ. 224.
 11. Ντινόπουλος, Α., L.A. Eadie, I. Dori και J.G. Parnavelas. Η ανάπτυξη των ανιουσών συνδέσεων του βασικού πρόσθιου εγκεφάλου με τον οπτικό φλοιό του επίμυος. Πρακτικά της 4ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Αθήνα, 1988, σελ. 20.
 12. Parnavelas, J.G., I. Dori and A. Dinopoulos. Excitatory transmitter amino acid-containing neurons and their projections in the rat visual cortex. Abstracts of the 19th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Phoenix, 1989, Vol. 15, part 2, σελ. 1107.
 13. Tsingotjidou, A., G.C. Papadopoulos, A. Dinopoulos, D.T. Theodosis and S.A. Poulain. The spinal organization of the ascending branch of the milk ejection teflex in the sheep. Abstracts of the 13th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Stockholm, 1990, σελ. 189.
 14. Τσιγκοτζίδου, Α., Γ.Χ. Παπαδόπουλος, Α. Ντινόπουλος, D.T. Theodosis και S.A. Poulain. Μελέτη της οργάνωσης του ανιόντος σκέλους του αντανακλαστικού για την κάθοδο του γάλακτος στο πρόβατο. Πρακτικά της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Ιωάννινα, 1990, σελ. 54.
 15. Ντινόπουλος, Α., Γ.Χ. Παπαδόπουλος, Ε. Μιχαλούδη, J.G. Parnavelas, H.B.M. Uylings και Α. Ν. Καραμανλίδης. Το προτείχισμα του σκαντζόχοιρου: Δομή, συνδέσεις και πεπτιδεργικοί νευρώνες. Πρακτικά της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Ιωάννινα, 1990, σελ. 41.
 16. Dinopoulos, A., I. Dori and J.G. Parnavelas. Serotonin innervation of the mature and developing lateral septum of the rat: A light and electron microscopic immunocytochemical analysis. Abstracts of the IBRO Workshop on «Mechanisms of Neuronal Plasticity», Patras, 1992, σελ. 53.
 17. Dinopoulos, A. Reciprocal connections of the motor cortical area with the contralateral thalamus in the hedgehog (Erinaceus europaeus) brain. Abstracts of the 16th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Madrid, 1993, σελ. 67.
 18. Dori, I., A. Dinopoulos and J.G. Parnavelas. Exuberant synapses formed by serotonin-containing axons in the developing rat visual cortex. Abstracts of the 16th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Madrid, 1993, σελ. 291.
 19. Ντινόπουλος, Α., Ι. Δωρή και Ι. Παρναβέλας. Το σεροτονινεργικό σύστημα του έξω γονατώδους σώματος του επίμυος κατά τη διάρκεια της μεταγεννητικής ανάπτυξης: Ανοσοκυτταροχημική μελέτη με το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Πρακτικά της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Θεσσαλονίκη, 1993, σελ. 19.
 20. Δωρή, Ι., Α. Ντινόπουλος και Ι. Παρναβέλας. Το σεροτονεργικό σύστημα του οπτικού φλοιού του επίμυος κατά τη διάρκεια της μεταγεννητικής ανάπτυξης. Ανοσοκυτταροχημική μελέτη με το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Πρακτικά της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Θεσσαλονίκη, 1993, σελ. 25.
 21. Δωρή, Ι. και Α. Ντινόπουλος. Νευροανατομικές μέθοδοι για τη μελέτη νευρώνων και των συνδέσεών τους. Ομιλία μετά από πρόσκληση στην 9η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες, Θεσσαλονίκη, 1993.
 22. Dinopoulos, A., I. Dori and J.G. Parnavelas. Serotonergic innervation of the lateral geniculate nucleus of the rat during postnatal development: a light and electron microscopic immunocytochemical analysis. Ανακοίνωση στο 5th Erasmus Winterschool  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus της Ε. Ε., Leiden, 1994.
 23. Ντινόπουλος, Α. και Ι. Δωρή. Η ανάπτυξη του σεροτονινεργικού πλέγματος στις πλάγιες κοιλίες του εγκεφάλου του επίμυος: Μελέτη με το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Πρακτικά της 10ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Αλεξανδρούπολη, 1994, σελ. 28.
 24. Dori, I., A. Dinopoulos and J.G. Parnavelas. The serotonergic innervation of the visual layers of the mature and developing rat superior colliculus. Abstracts of the 18th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Amsterdam. 1995, σελ.15.
 25. Ντινόπουλος, Α., Ι. Δωρή και Ι. Παρναβέλας. Το σεροτονινεργικό σύστημα του βασικού πρόσθιου εγκεφάλου του επίμυος στον ενήλικα και κατά τη διάρκεια της μεταγεννητικής ανάπτυξης. Πρακτικά της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Μέτσοβο, 1995.
 26. Dinopoulos, A., I. Dori and J.G. Parnavelas. The serotonergic system exhibits distinct developmental patterns in  cortical and subcortical structures. Abstracts of the 25th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, San Diego, 1995, Vol. 21, part 3. σελ. 1781.
 27. Antonopoulos, J., A. Dinopoulos, I. Dori and J.G. Parnavelas. Distribution and synaptology of the dopaminergic fibers in the mature and developing lateral septum of the rat. Abstracts of the 12th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, Anogia Academic Village, Ανώγεια, 1996, σελ.11.
 28. Λάτσαρη, Μ., Α. Ντινόπουλος, Ι. Δωρή, Ι. Αντωνόπουλος και Ι. Παρναβέλας. Η μεταγεννητική ανάπτυξη του νοραδρεναλινεργικού συστήματος στην οπτική και στην κινητική περιοχή του νεοχιτωνίου του επίμυος. Πρακτικά της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Αθήνα, 1997, σελ. 11-12.
 29. Σοφού, Σ., Ι. Δωρή, Α. Ντινόπουλος, Ι. Αντωνόπουλος και Ι. Παρναβέλας. Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος αποπτωτικού τύπου στο βασικό πρόσθιο εγκέφαλο του επίμυος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Πρακτικά της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Αθήνα, 1997, σελ. 28-29.
 30. Sophou, S., I. Dori, A. Dinopoulos, I. Antonopoulos and J.G. Parnavelas. Apoptosis in the rat basal forebrain occurs in early postnatal life and coincides with major developmental events. Abstracts of the Forum of European Neuroscience, Berlin Eur.J.Neurosci.Suppl., 1998, 10:14.
 31. Latsari, M., A. Dinopoulos, I. Dori, J. Antonopoulos and J.G. Parnavelas. The development of the noradrenergic system in visual and motor areas o the rat cerebral cortex. Abstracts of the Forum of European Neuroscience, Berlin, Eur. J. Neurosci.Suppl., 1998, 10: 289.
 32. Antonopoulos, J., I. Dori, A. Dinopoulos and J.G. Parnavelas. Postnatal development of the dopaminergic system in relation to the compartmental organization of the striatum in the rat. Abstracts of the 14th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, Βόλος, 1999, σελ.1-2.
 33. Ντινόπουλος, Α., και Ι. Δωρή. Ο ρόλος της απόπτωσης στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Ομιλία μετά από πρόσκληση σε ημερίδα με τίτλος «Μηχανισμοί ανάπτυξης και νευροεκφύλισης του εγκεφάλου», Θεσσαλονίκη, 2000, (Οργανωτικός φορέας: Εργαστήριο Φαρμακολογίας. Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ, Διευθυντής Α. Τσιφτσόγλου) στα πλαίσια της Brain Awareness Week.
 34. Zacharaki, T., I. Dori, E. Sidiropoulou, S. Sophou, A. Dinopoulos, J. Antonopoulos, and J.G. Parnavelas. Apoptosis in the rat dorsal lateral geniculate nucleus during development and following lesions of afferent and efferent connections. Abstracts of the 15th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, Πάτρα, 2000, σελ. 85-86.
 35. Sophou, S., I. Dori, J. Antonopoulos, J.G. Parnavelas, and A. Dinopoulos. Cortical lesions at birth do not result in apoptotic cell death in the basal forebrain of the rat. Abstracts of the 15th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, Πάτρα, 2000, σελ.77-78.
 36. Sophou, S., I. Dori, A. Dinopoulos, I. Antonopoulos and J.G. Parnavelas. Apoptosis in the rat basal forebrain occurs in early postnatal life and coincides with major developmental events. Abstracts of the 18th European Winter Conference on Brain Research, Arch 2000 France, 1998, σελ..104.
 37. M., Latsari, A., Dinopoulos, I. Dori, J. Antonopoulos, and J.G. Parnavelas. The noradrenergic innervation of the developing and mature visual and motor cortex of the rat brain : a light and electron microscopic immunocytochemical analysis. Abstracts of the 15th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, Πάτρα, 2000, σελ.58-59.
 38. Dinopoulos, A., J. Antonopoulos, I. Dori, and J.G. Parnavelas. Postnatal development of the dopaminergic system in relation to the compartmental organization of the striatum of the rat. Abstracts of the forum of European Neuroscience 2000, Brighton, 2000, σελ. 133.
 39. Dori, I., S. Sophou, T. Zacharaki, E. Sidiropoulou, A. Dinopoulos, I. Antonopoulos, and J.G. Parnavelas. Neonatal cortical ablationσ do not alter the developmental pattern of apoptotic cell death in τhe rat basal forebrain. Abstracts of the 30th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, 2000, Vol. 26, part 1, σελ.330.
 40. Dinopoulos, A., M. Latsari, I. Dori, I. Antonopoulos T. Sklaviadis, and J.G. Parnavelas. Postnatal development of the noradrenergic system in  cortical areas of the rat brain. Abstracts of the 30th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, 2000, part 2, σε. 1429.
 41. A.Dinopoulos. Brain development and apoptosis with emphasis on basal forebrain and thalamic nuclei. FEBS Advanced Course ‘From Diferentiation to Death of Nerve Cells’, Spetses (Greece), 15-24 Σεπτεμβρίου.
 42. Latsari, M., J. Antonopoulos, I. Dori, J. G. Parnavelas, M. Chiotelli and A. Dinopoulos. The noradrenergic innervation of the developing and mature lateral septum and diagonal band of Broca. Πρακτικά της 16ης Παννελήνιας Συνάντησης για τις Νευροεπιστήμες, Θεσσαλονίκη, 2001, σελ. 82.
 43. Latsari, M., J. Antonopoulos, I. Dori, M. Chiotelli and A. Dinopoulos. Postnatal development of the noradrenergic innervation in the dorsal lateral geniculate nucleus of the rat. Abstracts of the 18th Annual Meeting of the Hellenic Society of Neuroscience, Aθήνα 2003, σελ.110.
 44. Ντινόπουλος Α. Περιφερικό Νευρικό Σύστημα. Εισήγηση σε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Νευροανοσολογίας, που οργανώθηκε από τη Β’ Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (διευθυντής Γ. Μυλωνάς), Θεσσαλονίκη, 2004.
 45. Zacharaki, T., S. Sophou, A. Dinopoulos, J. Antonopoulos, J. G. Parnavelas and I. Dori. Apoptosis following deafferentation and target deprivation in the immature rat dorsal lateral geniculate nucleus. Abstracts of the 19th Annual Meeting of the Hellenic Society of Neuroscience, Πάτρα 2005, σελ. 93.
 46. Mellios, K., S. Sophou, M. Latsari, A. Dinopoulos, I. Antonopoulos, J. G. Parnavelas and I. Dori. Apoptosis in the rat striatum during development and in two lesion models. Abstracts of the 19th Annual Meeting of the Hellenic Society of Neuroscience, Πάτρα 2005, σελ. 168.
 47. Ντινόπουλος, Α. Εγκέφαλος και τέχνη. Κεντρική ομιλία σε ημερίδα με θέμα «Η τέχνη υπό το βλέμμα του εγκεφάλου», που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αγία Παρασκευή, Αθήνα, 2005.
 48. Mellios, K., S. Sophou, M. Latsari, A. Dinopoulos, I. Antonopoulos, J. G. Parnavelas and I. Dori. Apoptosis in the rat striatum during development and following lesions of afferent and efferent connections. Abstracts of the 35th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, 2005.
 49. Ντινόπουλος, Α. Μαρσέλ Προυστ, Έρωτας και Σύστημα Ανταμοιβής. Εισήγηση σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής (διευθυντής Α. Τσιφτσόγλου) στα πλαίσια της Brain Awareness Week και του εορτασμού για τα πενήντα χρόνια του Τμήματος Φαρμακευτικής, Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2006.
 50. Ahmed, A. A., T. Zacharaki, C. Constantinou, M. Margarity, I. Dori, A. Dinopoulos and J. Antonopoulos. Hypothyroidism-induced programmed cell death in forebrain structures of the adult rat. Abstracts of the 21th Annual Meeting of the Hellenic Society of Neuroscience, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 52-53.
 51. Ahmed, A. , I. Dori, C. Constantinou, M. Margarity, A. Dinopoulos και J. Antonopoulos. Hypothyroidism-induced apoptosis in forebrain structures of the rat during development and in the adult. Παρουσιάστηκε και περίληψη δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών, Ρόδος, 2009.
 52. Ντινόπουλος, Α. «Σφάλματα της Εξέλιξης και Δαρβινικές Πλάνες». Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής (6 Μαΐου 2011).
 53. Ντινόπουλος. Α. «Η αισθητική απόλαυση ως μηχανισμός επιβίωσης του είδους». Διήμερο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Νευροαισθητική. «Διάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστημόνων για τη Νευροαισθητική». Αθήνα, 29/9-30/9, 2012.
 54. Ντινόπουλος, Α. «Η μοναδικότητα του ανθρώπου ως (δαρβινική) πλάνη». α. Ημερίδα: «Τα παρεμπίπτοντα ζητήματα του δικαιϊκού μας συστήματος απέναντι στις κοινοτικές οδηγίες, την εφαρμογή τους και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή», Διοργάνωση: Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, ΕΚΠΑ, Προπύλαια, 16/2/2013. β. Ημερίδα: «Άνθρωποι και ζώα». Διοργάνωση: Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων και Δήμος Χανίων, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, 7/6/2013.
 55. Ντινόπουλος, Α. «Η νευροβιολογία και η καταγωγή του γέλιου». Διήμερο Συνέδριο για το κωμικό. «Το γέλιο και το χιούμορ: Μια διεπιστημονική ματιά». Φορέας διοργάνωσης Α.Π.Θ. Η φοιτητική πρωτοβουλία διεπιστημονικών δράσεων του Α.Π.Θ.,»Ακαδημαικές Αναζητήσεις», Θεσσαλονίκη, 3-4/12/2013.
 56. Ντινόπουλος, Α. Στρογγυλή τράπεζα για το χιούμορ και το γέλιο. Συμμετείχαν: Γ. Ζωγραφίδης, Β. Κάλφας, Ι. Ναούμ, Γ. Καρανικόλας, Α. Ντινόπουλος. Διήμερο Συνέδριο για το κωμικό. «Το γέλιο και το χιούμορ: Μια διεπιστημονική ματιά». Φορέας διοργάνωσης Α.Π.Θ. Η φοιτητική πρωτοβουλία διεπιστημονικών δράσεων του Α.Π.Θ. «Ακαδημαικές Αναζητήσεις», Θεσσαλονίκη, 3-4/12/2013.
 57. Ντινόπουλος, Α. «Συνείδηση». Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο: «Εγκέφαλος και Συμπεριφορά», Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, 4/4/2014.
 58. Ντινόπουλος, Α. «Ο αδέξιος σχεδιαστής». Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση, Ποσείδι, Χαλκιδική, 20/7/2014.
 59. Ντινόπουλος, Α. «Νευροεπιστήμες και διεπιστημονικότητα. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των θετικών και των ανθρωπιστικών σπουδών». Διήμερο Συνέδριο για τη διεπιστημονικότητα. «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της διεπιστημονικότητας». Φορέας διοργάνωσης Α.Π.Θ. Η φοιτητική πρωτοβουλία διεπιστημονικών δράσεων του Α.Π.Θ. «Ακαδημαϊκές Αναζητήσεις». Θεσσαλονίκη, 31/10-1/11, 2014.
 60. Ντινόπουλος, Θ. «Η μοναδικότητα του ανθρώπου ως δαρβινική πλάνη». Πολιτιστικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία, 11/3/2015 (μετά από πρόσκληση του Τμήματος Βιολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας).
 61. Ντινόπουλος, Α. «Ο αδέξιος σχεδιαστής». Δορυφορική ομιλία στην τελετή έναρξης του συνεδρίου «2ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας», Θεσσαλονίκη, 22-24/5/2015,  μετά από πρόσκληση. Φορέας διοργάνωσης: International Society on Neurobiology and Psychopharmacology με τη συνεργασία της ‘Α Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ.
 62.  Ντινόπουλος, Α. «Η μοναδικότητα του ανθρώπου ως δαρβινική πλάνη». Προεδρείο ημερίδας με τίτλο «Αστικοί μύθοι για τα ζώα» (με συμμετοχή του αναλυτικού, ωφελιμιστή φιλοσόφου Peter Singer), 24/5/2015, Αθήνα.
 63.  Ντινόπουλος, Α. «Η “γραμματική” της αισθητικής και της τέχνης: Οι εγκεφαλικοί μηχανισμοί για την αντίληψη και την απόλαυση της ομορφιάς». Τριήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Θεωρίες τέχνης, Εμπειρίες τέχνης». Φορέας διοργάνωσης Α.Π.Θ. Η φοιτητική πρωτοβουλία διεπιστημονικών δράσεων του Α.Π.Θ. «Ακαδημαϊκές Αναζητήσεις». Θεσσαλονίκη, 26-28/5/2015.
 64. Ντινόπουλος, Α. «Νευροεπιστήμες και διεπιστημονικότητα. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των θετικών και των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών». Φορέας διοργάνωσης: Ανάδραση – Feedback. Ημερίδα με θέμα τη διεπιστημονικότητα. ΚΕ.Δ.Ε.Α., Θεσσαλονίκη, 16/10/2015.
 65. Ντινόπουλος, Α. «Ύπνος και όνειρας». Εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου «3ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας», Θεσσαλονίκη, 13-14/5/2016, μετά από πρόσκληση.
 66. Ντινόπουλος, Α. «Ο μύθος της μοναδικότητας του ανθρώπου». Ελληνικό δικαιικό σύστημα για τα ζώα και τα πρακτικά προβλήματα που απορρέουν από την εφαρμογή του. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και τα σωματεία της στη Β. Ελλάδα. Δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2016.
 67. Ντινόπουλος, Θ. «Ο έρωτας ως εξάρτηση. Το σύστημα ανταμοιβής». Εισήγηση στο «Εξαρτήσεις: η λογοτεχνική τους αναπαράσταση και ο βιολογικός τους μηχανισμός». Ex Libris, Λέσχη Ανάγνωσης Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ Φιλόλογος. 14η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, Θεσσαλονίκη, 2017.
 68. Ντινόπουλος, Α. «Σφάλματα της εξέλιξης και δαρβινικές πλάνες. Δαρβινική εξέλιξη ή ευφυής σχεδιασμός;».
  1. Κεντρικός ομιλητής στην τελετή έναρξης του συνεδρίου: «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας«, 26-28/5/2017, Θεσσαλονίκη.
  2. Ημερίδα με τίτλο «The miracle of life». Διοργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. 14/12/2017. Αίθουσα Τελετών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Συμμετοχή σε συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου

με θέμα : «Επιβολή πληθυσμιακού ελέγχου των αδέσποτων ζώων σε ολόκληρη την Ευρώπη» ύστερα από πρόσκληση του ευρωβουλευτή κ. Γ. Χατζημαρκάκη (14/11/2012).

Πρόταση και έπαινος για την ανακήρυξη Επίτιμου Διδάκτορα

Ντινόπουλος, Α. Έπαινος για την αναγόρευση του Σεμίρ Ζέκι, καθηγητή νευροβιολογίας και νευροαισθητικής του University College London, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κτηνιατρικής, 2015.

Κριτικές

Κριτική για τη ζωγραφική έκθεση της Χ. Αμανατιάδου με τίτλο «Mirror Neurons»

Συμμετοχή σε συνέδρια χωρίς ανακοίνωση

 1. 5η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες, Ηράκλειο, 1989.
 2. 7η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες, Αθήνα, 1991).

Επαγγελματικά συνέδρια

 1. EAEVE 21st General Assembly, Copenhagen, 2008
 2. EAEVE 22nd General Assembly, Hanover, 2009
 3. EAEVE 25nd General Assembly, Budapest, 2012

Σχολιάστε

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων