Βιογραφικό

Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο Κτηνιατρικής, ΑΠΘ, Ιούνιος 1977
Διδακτορικό Δίπλωμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ, 1984

Προϋπηρεσία

1999-σήμερα: Καθηγητής στο Εργαστήριο Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

1994-1999: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

1990-1994: Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Ανατομικής του Τμήματος
Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

1986-1990: Λέκτορας στο Εργαστήριο Ανατομικής του Τμήματος
Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

1980-1986: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English, University of Michigan.

Υποτροφίες – Μετεκπαιδεύσεις

1973-1976: Υπότροφος Ι.Κ.Υ.
5/7/85-20/8/85: University College London (υπoτροφία British Council)
1/9/87-28/3/88: University College London (υπoτροφία Wellcome Trust)
1/5/90-30/6/90: University College London (υπoτροφία Wellcome Trust και British Council)
1993 (20 ημέρες): University Colllege London (υποτροφία Wellcome Trust)

Διοικητικό Έργο

 • Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες (1996 -1998)
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες (1998 -2000)
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανατομικής και Ιστολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, 2000 – 2012.
 • Μέλος της προσωρινής Γ. Σ. του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επί μία διετία (2000 – 2002).
 • Μέλος κατά διαστήματα της Γ. Σ. της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (2007 – 2009).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοαξιολόγησης για την EAEVE (2007 – 2009) και Πρόεδρος της ΟΜ.Ε.Α (2007-2009) (Η ΟΜ.Ε.Α συνέταξε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και την υπέβαλε στον αρμόδιο Αντιπρύτανη τον Μάρτιο του 2009).
 • Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κτηνιατρικής Σχολής (2008 – 2009).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Δεοντολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής (2009-2011).
 • Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. (2010-2012).
 • Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (2011-2013).
 • Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ (1/9/2017-30/11/2017).

Σχολιάστε

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων