κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 2017

Η Τέχνη ως διδακτική στο δημόσιο χώρο και σε κοινωνικό επίπεδο (μάθημα 11/1 στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης) το αρχείο περιλαμβάνει το υλικό του μαθήματος και σύνοψη συζητήσεων από προηγούμενα μαθήματα που σχετίζονται τόσο με αυτό στις 11/1 όσο και με την τελική εργασία

1ο μάθημα Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Σχολιάστε