Μελέτες

  1. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Κ. Κ. Κολιαδήμου,
    «Μελέτη οργάνωσης σεμιναρίων εκπαίδευσης στα συστήματα και τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον ISDN του Α.Π.Θ.»,
    Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1997.
    more…

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων