Σημειώσεις Θ.2

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
«Σημειώσεις Εργαστηρίου Αυτοματισμού Γραφείου«,
Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1999, σελίδες 73.

Περίληψη

Στις σημειώσεις αυτές περιγράφεται η χρήση του λογισμικού Microsoft PowerPoint 97 για τη δημιουργία και την επίδειξη παρουσιάσεων.

» Πλήρες κείμενο σε PDF (927KB)

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων