Εργασία Β.4

C. A. Barbargires,
«Dead-beat tracking of complex signals»,
IEEE Signal Processing Letters, ISSN 1070-9908, Vol. 2, No. 11, pp. 204-206, 1995.

» http://dx.doi.org/10.1109/97.473646

Abstract

The dead-beat response problem of discrete-time systems was thoroughly studied in the past within the framework of the control systems theory, but has been traditionally restricted to prototype time-domain inputs only. This letter presents an extension to the tracking of complex signals that can be generated by systems described by homogeneous linear constant-coefficient difference equations. The proposed approach takes advantage of a recently presented general theory for the computation of the response of a linear system to time-domain inputs and the moment-and-cumulent theory for a discrete-time signal.

Περίληψη

Η απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης συστημάτων διακριτού χρόνου μελετήθηκε επισταμένα στο παρελθόν μέσα στα πλαίσια της θεωρίας των συστημάτων ελέγχου, αλλά παραδοσιακά έχει περιοριστεί μόνο σε πρωτότυπες χρονικές εισόδους. Αυτή η εργασία παρουσιάζει μία επέκταση στην παρακολούθηση μιγαδικών σημάτων, τα οποία μπορούν να παραχθούν από συστήματα που περιγράφονται από ομογενείς γραμμικές εξισώσεις διαφορών με σταθερούς συντελεστές. Η προτεινόμενη προσέγγιση εκμεταλλεύεται μία πρόσφατη θεωρία για τον υπολογισμό της απόκρισης ενός γραμμικού συστήματος σε χρονικές εισόδους και τη θεωρία των στατιστικών παραμέτρων ενός σήματος διακριτού χρόνου.

» Πλήρες κείμενο σε PDF (859KB)

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων