Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά

 1. C. A. Karybakas and C. A. Barbargires,
  «New sampled-data analogue multiplier»,
  International Journal of Electronics, ISSN 0020-7217, Vol. 68, No. 4, pp. 539-545, 1990.
  more…
 2. C. A. Barbargires and C. A. Karybakas,
  «Optimum dead-beat controller design for SISO systems using time-weighted performance indices»,
  International Journal of Control, ISSN 0020-7179, Vol. 60, No. 4, pp. 641-648, 1994.
  more…
 3. C. A. Barbargires and C. A. Karybakas,
  «Dead-beat response of SISO systems to parabolic inputs with optimum step and ramp responses»,
  Kybernetika, Special Issue on Linear Systems, ISSN 0023-5954, Vol. 30, No. 6, pp. 689-699, 1994.
  more..
 4. C. A. Barbargires,
  «Dead-beat tracking of complex signals»,
  IEEE Signal Processing Letters, ISSN 1070-9908, Vol. 2, No. 11, pp. 204-206, 1995.
  more…
 5. C. A. Karybakas and C. A. Barbargires,
  «Explicit conditions for ripple-free dead-beat control»,
  Kybernetika, Special Issue on New Directions in Complex Systems for Control and Automation, ISSN 0023-5954, Vol. 32, No. 6, pp. 601-614, 1996.
  more…
 6. C. A. Barbargires and C. A. Karybakas,
  «Optimal control of first-order plants by dead-beat techniques»,
  Optimal Control Applications & Methods, ISSN 0143-2087, Vol. 18, pp. 355-362, 1997.
  more…
 7. C. A. Barbargires,
  «Explicit design of general high-order FLF OTA-C filters»,
  Electronics Letters, ISSN 0013-5194, Vol. 35, No. 16, pp. 1289-1290, 1999.
  more…
 8. A. A. Veglis, C. A. Barbargires and A. S. Pombortsis,
  «Teaching performance-evaluation of multiprocessor architectures with Mathcad and MathConnex»,
  IEEE Transactions on Education, ISSN 0019-9359, Vol. 45, No. 3, pp. 231-237, 2002.
  more…

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων