Μετεκπαίδευση

 • 1990-1991
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
  Πρόγραμμα «Εντατικής Κατάρτισης και Ειδίκευσης σε Προχωρημένα Συστήματα Πληροφορικής»

  Επιστημονικός υπεύθυνος
  : Δρ. Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης, Καθηγητής
  Εισαγωγή
  : Με το βαθμό του πτυχίου και συνέντευξη
  Κατεύθυνση
  : Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Ρομποτική
  Διάρκεια
  : Σεπτέμβριος 1990 – Ιανουάριος 1991
  Μαθήματα
  :

  1. Ολοκληρωμένος Έλεγχος Παραγωγής με Η/Υ,
   Διδάσκων: Δρ Γ. Χασάπης, Επίκουρος καθηγητής
  2. Ευφυή Συστήματα Ρομπότ,
   Διδάσκων: Δρ Β. Πετρίδης, Καθηγητής
  3. Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής,
   Διδάσκουσα: Δρ Ζ. Δουλγέρη, Λέκτορας
  4. Βιομηχανικές Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών,
   Διδάσκων: Δρ Λ. Πέτρου, Επίκουρος καθηγητής
  5. Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά,
   Διδάσκων: Δρ Ν. Μάργαρης, Επίκουρος καθηγητής
 • 1997
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.)
  «Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN Α.Π.Θ.»

  Επιστημονικός υπεύθυνος
  : Δρ. Θεόδωρος Τσιμπούκης, Καθηγητής
  Διάρκεια
  : 13 Οκτωβρίου – 19 Δεκεμβρίου 1999 (330 ώρες διδασκαλίας)
  Μαθήματα
  :

  1. Λειτουργία των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών κέντρων ISDN PBXs του Α.Π.Θ. (τεχνολογίας Lucent Technologies – πρώην AT&T – Definity G3) (140 ώρες)
  2. Διαχείριση των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών κέντρων ISDN PBXs του Α.Π.Θ. (120 ώρες)
  3. Λειτουργική υποστήριξη υποδομών δομημένης καλωδίωσης (35 ώρες)
  4. Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών N-ISDN (Computer-Telephony Integration, Voice-Mail, Video-Conference) (35 ώρες)

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων