Σεμινάρια

 • 1997
  Διοργάνωση: The
  TEN Project of the Telematics for Education and Training Program of the European Commision, (Trans-European Tele-Education Network)
  Τόπος
  : Θεσσαλονίκη
  Επιστημονικός υπεύθυνος
  : Δρ. Λ. Ν. Μαυρίδης, Καθηγητής
  Θέμα
  : Access Technology and Products
  Διάρκεια
  : 19-20 Μαΐου 1997
 • 2001
  Διοργάνωση: 
  Τμήμα Πληροφορικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.
  Τόπος
  : Θεσσαλονίκη
  Θέμα
  : Θεωρία και Παραδείγματα Σύγχρονων Διεπιφανειών Χρήστη-Υπολογιστή (Πολυμεσικές, Διαδικτυακές, Εκπαιδευτικές, Μουσικές & Εναλλακτικές Μορφές Διεπιφανειών), 4η Ημερίδα ΕΠΕΤ ΙΙ: Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Επιστημονικής και Τεχνικής Γνώσης «Ευχρηστία Λογισμικού»
  Ημερομηνία
  : 23 Ιουνίου 2001
 • 2005
  Διοργάνωση: 
  Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Π.), Α.Π.Θ.
  Τόπος
  : Θεσσαλονίκη
  Θέμα
  : Εισαγωγή στο MATLAB και Τεχνικές Προγραμματισμού
  Ημερομηνία
  : 3 Ιουνίου 2005

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων