Βιογραφικό

  • Ο Δρ Κωνσταντίνος Αλεξ. (Ντίνος) Μπαρμπαργύρης γεννήθηκε στη Βέροια, την 1η Μαΐου 1966.
  • Από τον Οκτώβριο του 1987 συμμετείχε σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών, του Τμήματος Φυσικής, του Α.Π.Θ., όπου αργότερα κατέλαβε τη θέση του Ειδικού Μεταπτυχιακού Υποτρόφου (Ε.Μ.Υ.) (Ιανουάριος 1992 – Ιανουάριος 1995). Στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (Μάρτιος 1995 – Σεπτέμβριος 1996), και του απονεμήθηκε Δίπλωμα Ευδόκιμης Υπηρεσίας Οπλίτη, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.).
  • Από το 1993, μέχρι και το 1998, διατέλεσε εισηγητής σε σεμινάρια Πληροφορικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ενώ κατά τη διάρκεια των χειμερινών εξαμήνων των ακαδημαϊκών ετών 1996-99 δίδαξε το μάθημα «Χρήση υπολογιστών και εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην καθημερινή εργασία των εκπαιδευτικών» στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημήτρης Γληνός», της Παιδαγωγικής Σχολής, του Α.Π.Θ.
  • Από τον Μάρτιο του 1997, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 1999, συμμετείχε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) «Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών I.S.D.N. Α.Π.Θ.» ως υπεύθυνος για το συντονισμό του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων.
  • Από τον Ιανουάριο του 1998, μέχρι και τον Μάρτιο του 1999, δίδαξε το μάθημα «Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία» στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (εξομοίωση) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Α.Π.Θ.
  • Από τον Μάρτιο του 1999, μέχρι τον Μάρτιο του 2002, διατέλεσε Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε. Από τον Μάρτιο του 2002, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, συνέχισε ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π. – κλάδος Ι), και από τον Φεβρουάριο του 2014, υπηρετεί ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων