«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

1991-1992
Ιδιωτικό Τεχνικό – Επαγγελματικό Λύκειο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

  • Διδασκαλία των μαθημάτων Γενικά Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρονικό Εργαστήριο (υποχρεωτικά μαθήματα α΄ έτους της ειδικότητας Τεχνικών Η/Υ, 6 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα για κάθε μάθημα).

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων