Τμήμα Φυσικής

1988-1996
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 • Ηλεκτρονική
  Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα ε΄ εξαμήνου.

  • 1988-1994
   Διόρθωση φροντιστηριακών ασκήσεων
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
  Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα στ΄ εξαμήνου.

  • 1988-1990
   Συμμετοχή στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών.
   (ως άμισθος μεταπτυχιακός φοιτητής)
  • 1991-1992
   Συμμετοχή στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών.
   (ως άμισθος υποψήφιος διδάκτορας)
  • 1992-1994
   Διδασκαλία του μαθήματος, από τον Ιανουάριο του 1992, με ανάθεση από τον τομέα Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών.
   (ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος)
 • Διπλωματικές Εργασίες
  Ταυτότητα: Μάθημα επιλογής ζ΄ εξαμήνου.

  • 1994-1996
   Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών
   (ως Διδάκτορας, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δρ. Κ. Α. Καρύμπακα)

   1. Ε. Ν. Δρίβα, «Ο Μετασχηματισμός Δέλτα και η Ενοποιημένη Θεωρία Μετασχηματισμών», Πτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 1996.
   2. Χ. Ε. Ιακωβίδης, «Ανάπτυξη Εργαλείων Συμβολικού Υπολογισμού Ολοκληρωτικών Μετασχηματισμών», Πτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 1996.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων