Πτυχιακές Εργασίες

Ιστοχώρος: [http://veria.jour.auth.gr/theses/]

  • 2004-2005 Επίβλεψη και εξέταση πτυχιακής εργασίας.
    (ως Δρ Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό – Ε.Ε.ΔΙ.Π. – κλάδος Ι, σε συνεργασία με τον Δρ Α. Α. Βέγλη, Αναπληρωτή Καθηγητή).

    1. Μ. Κ. Υψηλάντη, «Weblogs και Δημοσιογραφία», Πτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ., 2005.
      [http://qa.auth.gr/el/thesis/140000421]

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων