ΓΕ6900–Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Φύλλα (Θ/Α)

Ιστοχώρος: [http://veria.jour.auth.gr/ge6900/]
Ταυτότητα: Μάθημα (ελεύθερης) επιλογής χειμερινού εξαμήνου, πρόγραμμα σπουδών 2005-σήμερα.

Διδασκαλία του μαθήματος με ανάθεση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δ&ΜΜΕ:

  • 2017-2018
    3 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο χειμερινό εξάμηνο.
    (ως Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π.).
  • 2018-2019
    3 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο χειμερινό εξάμηνο.
    (ως Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π.).

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων