Πανεπιστημιακές Υποτροφίες

 • 1984-1987
  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
  Υποτροφίες για τρία έτη σπουδών στο Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.
  • 1984-1985  Α΄ έτος, σειρά 17ος, Μ.Ο. 8,12
  • 1985-1986  Β΄ έτος, σειρά 5ος, Μ.Ο. 8,75
  • 1986-1987  Γ΄ έτος, σειρά 1ος, Μ.Ο. 9,07
 • 1992-1995
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
  Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.)
  Τομέας: Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
  Τμήμα: Φυσικής
  Σχολή: Θετικών Επιστημών
  Διάρκεια: Ιανουάριος 1992 – Ιανουάριος 1995

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων